Majitelům nákladních vozidel nabízíme možnost dodatečného příjmu.

Bez rizik a zálohových poplatků

2500+ provozovatelů flotil


se u nás zaregistrovali

Podniky z 30 evropských zemí


tvrdí, že

Přibližně 6,8 milionu nákladních vozů


jsou stále oprávněni žádat

Od roku 2017 s námi podepsalo smlouvy více než 2 500 provozovatelů vozových parků z 30 evropských zemí, od malých firem s pouhými několika nákladními vozy až po velké společnosti s tržní kapitalizací 145 miliard eur.

Pomáháme všem provozovatelům

 • Mezinárodní a místní doprava
 • zemní práce, silniční stavby, strojní zařízení a jeřáby 
 • Stavební materiály 
 • Výroba
 • Recyklační a odpadový průmysl
 • Pronájem nákladních vozidel 
 • Velkoobchod a distribuce
 • Vnitrostátní poštovní služby
 • Obchodní potřeby a zařízení
 • Potraviny a nápoje
 • Logistika a dodavatelský řetězec
 • Strojní zařízení
 • Ropa a energie
 • Těžba
 • Papír a lesní produkty, dřevo
 • Nábytkářský průmysl
 • Hasičské vozy
 • Obce, státní a soukromé firmy
 • Kanalizace a odkanalizování
 • Vodní díla

Koupili jste si v letech 1998 až 2014 pět nebo více nových nákladních vozidel nebo jste si je pronajali?

Pokud je vaše odpověď kladná, můžeme vám pomoci požádat výrobce nákladních vozidel o částečnou náhradu.

Získání náhrady je jednoduchý proces ve třech krocích.

1

Pošlete nám své faktury nebo leasingové smlouvy k předběžné kontrole. Nejsou s tím spojeny žádné závazky ani náklady.

2

Jakmile budete s nastíněným postupem spokojeni, pověřte nás, abychom jednali vaším jménem.

3

Náš právní tým se o to postará a my vás budeme informovat o dalším vývoji.

Dva způsoby výplaty

Počkejte

pro rozhodnutí soudu


Dovolte nám, abychom maximalizovali váš nárok tím, že počkáme na konečné rozhodnutí soudu. Tímto způsobem můžete získat nejvyšší možnou částku, ale nevíme přesně kdy. Pokud by soudní řízení nebylo úspěšné, peníze by se nevracely.

Prodej

váš nárok nyní


Případně si můžete vzít zvýhodněnou částku, která vám bude vyplacena do 30 dnů. Tuto částku si můžete ponechat i v případě, že soudní řízení nebude úspěšné.

U obou možností nejsou žádné počáteční ani skryté náklady.

Vedoucí právního oddělení v Mnichově
Anna Tönies-Bambalska • Dr. Gregor Guntner • Dr. Werner A. Meier • Frank Marzillier • Silvia Volaric-Huppert

Buďte vždy informováni

Pokud se chcete dozvědět více o pozadí nebo nejnovějším vývoji, navštivte náš pravidelně aktualizovaný informační portál na stránkách TruckLex.com.


Často kladené otázky

Nejprve se můžete podívat na tiskovou zprávu Evropské komise, která v části „Žaloba o náhradu škody“ jasně uvádí, že:

Každá osoba nebo podnik postižený protisoutěžním jednáním, jak je popsáno v tomto případě, se může obrátit na soudy členských států a požadovat náhradu škody. Judikatura Soudního dvora i nařízení Rady č. 1/2003 potvrzují, že ve věcech projednávaných vnitrostátními soudy představuje rozhodnutí Komise závazný důkaz, že k jednání došlo a že bylo protiprávní. I když Komise uložila dotčeným společnostem pokutu, může být náhrada škody přiznána, aniž by byla snížena z důvodu pokuty Komise.

Evropské komise

Kromě toho již máme soudní rozhodnutí, která náš přístup v Německu podporují.

Nakonec vám nabídneme výplatu do 30 dnů, pokud se rozhodnete pokračovat ve vyřizování vašeho nároku.

Ne, na podání žaloby není pozdě, alespoň ne u německých soudů. Čas se však krátí, proto se ujistěte, že jste žalobu podali co nejdříve. Nebude vás to nic stát a nehrozí vám žádné riziko; pouze na tom vyděláte.

Zatím nevíme, kdy budou nároky vyplaceny. Vzhledem k velkému počtu případů a vytíženosti soudů může proces trvat ještě několik let. Pokud nechcete čekat, můžete se s námi dohodnout na nižší částce a peníze obdržet do 30 dnů.

Nikdo nemůže s jistotou říct, kolik peněz dostanete. Velkou novinkou je, že Zemský soud v Mnichově I jmenoval dva přední znalce, kteří určí výši škody u námi zastupovaných nároků. Abychom pochopili složitost celého procesu, tým znalců na něm pracuje od roku 2019 a předběžný znalecký posudek by měl být k dispozici v roce 2023.

Nejlepší způsob, jak získat odhad, je vyplnit náš jednoduchý formulář.

Společnost pro financování soudních sporů vám nabízí tuto možnost získat své peníze zpět bez rizika.
„Financování soudních sporů“ znamená, že poskytujeme financování vašeho soudního řízení.

Pokud nedosáhnete finančního úspěchu, nebudete muset nést žádné náklady ani rizika. V případě úspěchu obdržíme určitou část peněz, jak bylo předem dohodnuto v písemné smlouvě o financování soudních sporů.

Neneseš žádné riziko a nemusíš platit žádné náklady předem. Celý proces koordinujeme my.

Napište nám na info@truckrefunds.com nebo zavolejte některému z našich odborníků.

Pokud se nacházíte v EU, EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku a v letech 1998-2014 jste si zakoupili nebo pronajali alespoň 5 nových nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 6 tun od společností Mercedes, Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault nebo Scania, můžete mít nárok na vrácení peněz.

Pokud jste již své vozidlo prodali, můžete mít stále nárok na odškodnění.

Bez faktury, kupní smlouvy nebo leasingové smlouvy bohužel nemůžeme reklamaci vyřídit. Ty patří mezi první dokumenty, které je třeba předložit soudu.

Nejprve se pokusíme dosáhnout přijatelného mimosoudního vyrovnání. Zkušenosti z minulosti však ukazují, že dojde k soudnímu sporu. Běžnou strategií velkých společností v podobných případech je často co nejvíce ztížit život žalobcům, aby se dosáhlo odstrašujícího účinku.

Po předložení požadovaných dokumentů již není třeba vynaložit téměř žádné úsilí. Za vše zodpovídáme my. Nebudete se muset osobně účastnit žádného řízení.

To samozřejmě můžete. Výsledky vás pravděpodobně neuspokojí. V minulosti se často ukázalo, že korporace důrazně odmítají nároky na odškodnění bez ohledu na to, jak jsou oprávněné. Společnosti využívají odstrašujícího účinku složité žaloby. Očekávají, že striktní odmítnutí platby bude působit v jejich prospěch, pokud se k soudu nakonec obrátí jen zlomek žadatelů. A bohužel mají pravděpodobně pravdu.

U soudu vedeme spory pouze s výrobci nákladních vozidel; pokud jste obětí kartelu nákladních vozidel, váš vztah s prodejcem zůstává v bezpečí.

Zjistěte, na jakou výši náhrady máte nárok!

Proces začíná zde, ať už si přejete obdržet platbu na konci procesu, nebo zvýhodněnou částku do 30 dnů.

Naše advokátní kancelář v Mnichově