Impressum

A TMG 5. §-a szerinti tájékoztatás:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Egyedüli képviseleti joggal rendelkező ügyvezető igazgatók:
Balatoni Gábor
Kereskedelmi nyilvántartás: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 27. §-a szerinti adóazonosító szám: HU26684974

A bejegyzés országa: Magyar Köztársaság

Felügyeleti hatóság és illetékes kamara: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Honlap: https://mkik.hu

A tartalomért felelős az RStV 55. § (2) bekezdése értelmében Balatoni Gábor, ügyvezető igazgató

Tárhelyszolgáltató: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

Az alábbi tartalmat a DeepL alkalmazás fordította. Félreértések, bizonytalanság esetén az angol nyelvű változat az irányadó. Kérdései esetén kérjük írjon nekünk a privacy@truckrefunds.com címre és munkatársaink készséggel segítenek. Köszönjük megértését!

A GTC Invest Europe Kft. („GTC”) minden olyan weboldalt („Weboldal”) üzemeltet, amely a jelen Felhasználási Feltételekre hivatkozik, hogy online hozzáférést biztosítson a GTC-vel, valamint az általunk nyújtott szolgáltatásokkal és lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz.

Az oldal elérésével és használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

A GTC fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Honlap bármely ilyen módosítást követő használata a jelen módosított Felhasználási feltételek betartását és betartását jelenti. A jelen Felhasználási feltételek legutóbbi módosításának dátuma az alábbiakban található.

1. A Webhely megengedett használata

A Weboldalt, valamint a Weboldalon látható, hallható vagy más módon tapasztalt információkat, írásokat, képeket és/vagy egyéb alkotásokat (egyenként vagy együttesen a „Tartalom”) kizárólag nem kereskedelmi, személyes célokra és/vagy az ÁSZF termékeinek és szolgáltatásainak megismerésére használhatja, kizárólag a jelen Felhasználási Feltételek betartásával.

2. A Webhely tiltott használata

Az Oldalra való belépéssel Ön elfogadja, hogy nem:

 • nem használja a Webhelyet a jelen Felhasználási feltételek megsértésével;
 • nem másolja, nem módosítja, nem hoz létre származékos művet, nem végzi el a Honlap visszafejtését vagy visszafejtését, és nem kísérli meg más módon a forráskód feltárását, illetve nem engedi meg harmadik félnek, hogy ezt megtegye;
 • A Tartalom vagy a Szolgáltatás eladása, átruházása, allicencbe adása, terjesztése, kereskedelmi hasznosítása, biztosítéki jog biztosítása vagy bármely más módon történő átruházása, illetve harmadik fél számára a Tartalom vagy a Szolgáltatás bármilyen módon történő hozzáférhetővé tétele;
 • Milyen automatizált rendszer használata vagy elindítása, beleértve, de nem kizárólagosan, a „robotokat”, „pókokat” vagy „offline olvasókat”, amelyek olyan módon férnek hozzá a Webhelyhez, hogy egy adott idő alatt több kérési üzenetet küldenek az ÁSZF szervereinek, mint amennyit egy ember ésszerűen képes ugyanezen idő alatt egy hagyományos online webböngésző használatával létrehozni;
 • A Webhelyet bármilyen módon használja, amely károsítja, letiltja, túlterheli vagy károsítja az ÁSZF bármely weboldalát, vagy zavarja bármely más félnek a Webhely használatát és élvezetét;
 • Tükrözni vagy keretbe foglalni a Webhelyet vagy annak bármely részét bármely más weboldalon vagy weboldalon.
 • A Webhelyhez való jogosulatlan hozzáférés megszerzésének kísérlete;
 • Elérni a Webhelyet bármilyen más módon, mint az ÁSZF által a Webhelyhez való hozzáféréshez biztosított felületen keresztül;
 • A Webhelyet olyan célra vagy módon használja, amely jogellenes vagy a jelen Megállapodás által tiltott.

A Tartalom vagy a Webhely bármilyen jogosulatlan felhasználása szabadalmi, szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket sérthet.

3. Szerzői jogok és védjegyek

A Webhely a GTC saját technológiáján alapul, és tartalmazza a Tartalmat. A Webhelyet a vonatkozó szellemi tulajdonjogi és egyéb törvények védik, beleértve a védjegyekre és a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket. A Honlap, beleértve a Honlaphoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot, a GTC vagy annak licencadói (ha vannak ilyenek) tulajdonát képezi, és azok tulajdonát képezi. A GTC tulajdonában van és fenntartja a tartalomhoz fűződő valamennyi szerzői jogot. A Webhelyen bizonyos Tartalmak tekintetében kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a Tartalom semmilyen módon nem másolható, nem reprodukálható, nem módosítható, nem publikálható, nem tölthető fel, nem tehető közzé, nem küldhető el, nem továbbítható, nem adható elő és nem terjeszthető, és Ön beleegyezik, hogy a Tartalmat vagy a Webhelyet sem részben, sem egészben nem módosítja, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem terjeszti, nem továbbítja, nem sugározza, és nem hoz létre a Tartalmon vagy a Webhelyen alapuló származékos műveket semmilyen módon. A TruckRefunds.com és a TruckCartelRefunds.com, a logók és a GTC által időről időre használt egyéb védjegyek a GTC védjegyei és tulajdonát képezik. A TruckRefunds.com és a TruckCartelRefunds.com oldal megjelenése, elrendezése, színsémája és kialakítása védett védjegy. A GTC jogosult az Ön által tett javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket felhasználni és beépíteni a Honlapba vagy a GTC szolgáltatásba, fizetés vagy feltétel nélkül.

4. Az Ön által közzétett vagy rendelkezésre bocsátott információk és anyagok

Ön kijelenti, hogy rendelkezik minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel az Ön által a Webhelyen közzétett vagy a GTC számára biztosított anyagokra („Anyagok”) vonatkozóan, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan hozzájárulást, felhatalmazást, felmentést, engedélyt vagy engedélyt harmadik féltől (például, de nem kizárólagosan, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokkal kapcsolatos felmentést), amely az Ön által az anyagok rendelkezésre bocsátásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beviteléhez vagy benyújtásához szükséges, és hogy az ilyen Anyagok közzététele nem sérti vagy jelenti bármely szabadalom, szerzői jog, védjegy, üzleti titok, magánélethez való jog, nyilvánossághoz való jog, erkölcsi jogok, vagy bármely más, bármely személy vagy szervezet bármely alkalmazandó joghatóság által elismert szellemi tulajdonjogának megsértését, illetve nem jelenti bármely más személlyel vagy szervezettel kötött megállapodás megsértését. Ön továbbá kijelenti és garantálja, hogy Ön az, akinek mondja magát, hogy nem adott meg magáról fiktív, hamis vagy pontatlan információkat, és hogy a közzétett anyagokban szereplő összes információ igaz, és az Ön saját munkája vagy olyan munka, amelynek benyújtására Ön jogosult, valamint hogy a közzétett anyagok nem tartalmaznak fenyegető, zaklató, rágalmazó, hamis, rágalmazó, sértő, obszcén vagy pornográf anyagot, illetve más olyan anyagot, amely bármilyen más alkalmazandó törvényt vagy rendeletet sért. Ön vállalja, hogy tudatosan és megtévesztő szándékkal nem ad lényeges és félrevezető információkat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által szolgáltatott anyagok nem sértik a jelen Felhasználási feltételeket.

5. Linkek harmadik fél webhelyeire

A Webhelyen található, harmadik fél webhelyeire vagy információkra mutató linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ha ezeket a linkeket használja, elhagyja a Webhelyet. Az ilyen hivatkozások nem jelentik, illetve nem jelentik azt, hogy a GTC a harmadik fél, a harmadik fél weboldala vagy az ott található információk jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A GTC nem felel az ilyen weboldalak elérhetőségéért. A GTC nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakért vagy az azokon található tartalmakért. Ha Ön a GTC kapcsolt vállalkozásainak vagy szolgáltatóinak weboldalaira mutató linkeket használja, akkor elhagyja a Weboldalt, és az ezekre a weboldalakra vonatkozó felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerül.

6. Fájlok letöltése

A GTC nem tudja garantálni és nem is garantálja, hogy a Honlapon keresztül letölthető fájlok nem tartalmaznak szoftvervírusokat vagy más káros számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat.

7. Kizáró nyilatkozatok; a felelősség korlátozása

A GTC és SZOLGÁLTATÓI, LICENSZÁLLÍTÓI ÉS SZOLGÁLTATÓI NEM TESZNEK KIJELENTÉSEKET AZ OLDALAK ÉS A TARTALOM MEGFELELŐSÉGÉRŐL, MEGFELELŐSÉGÉRŐL, KÉPESSÉGÉRŐL, Időszerűségéről, BIZTONSÁGÁRÓL ÉS PONTOSSÁGÁRÓL SEMMILYEN CÉLRA. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA „ÚGY, AHOGY VAN”, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A GTC ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ OLDAL ÉS A TARTALOM TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁG, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG, A JOGCÍM ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉG MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT VAGY FELTÉTELÉT. SEMMILYEN, A GTC-TŐL BÁRMILYEN MÓDON VAGY ESZKÖZZEL SZERZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI NYILATKOZAT VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET SEMMILYEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIFEJEZETTEN ÉS KIFEJEZETTEN NEM MEGHATÁROZOTT GARANCIÁT. A TARTALOM BESZÉLHET HIBÁKAT VAGY TÍPOGRÁFIAI HIBÁKAT.

A HATÓSÁGI TÖRVÉNYEK által ENGEDÉLYEZETT MÉRLEGES HATÁRA, a GTC és SZOLGÁLTATÓI, SZERZŐI, LICENSZÁLLÍTÓI vagy SZÁLLÍTÓI SEMMELY FELELŐSSÉGET NEM Vállalnak semmilyen közvetlen, közvetett, büntetőjogi, véletlenszerű, különleges, következményes, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY MÁS TÍPUSÚ KÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FEDEZET VAGY A HASZNÁLAT, AZ ADATOK, A BEVÉTEL VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSE MIATTI KÁROKAT, AMELYEK AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL EREDNEK, VAGY BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK AHHOZ, AZ OLDAL KÉSEDELMÉVEL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL, VAGY BÁRMELY TARTALOMÉRT, VAGY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EGYÉBKÉNT EREDŐ KÁROKKAL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY SZERZŐDÉSEN, JOGELLENES KÁROKOZÁSON, GONDATLANSÁGON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN, A KORLÁTOZOTT JOGORVOSLATOK ALAPVETŐ CÉLJÁNAK ELMARADÁSÁN VAGY MÁS MÓDON ALAPULNAK, MÉG AKKOR IS, HA A GTC-T VAGY A GTC BÁRMELYIK BESZÁLLÍTÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. Mivel egyes államok/joghatóságok nem teszik lehetővé a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, a fenti korlátozás lehet, hogy nem vonatkozik Önre.

Ha a jelen szerződés egyéb feltételeire való tekintet nélkül a GTC-t bármilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért az Ön vagy bármely harmadik fél felé bármilyen felelősség terheli, Ön elfogadja, hogy a GTC és tisztségviselői összesített felelőssége, IGAZGATÓI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, LEÁNYVÁLLALATAI, ÜGYNÖKEI, VÁLLALKOZÓI, SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI VAGY BESZÁLLÍTÓI MINDEN ESETBEN SZÁZ DOLLÁRRA KORLÁTOZÓDNAK.

8. Kártalanítás

Ön megérti és elfogadja, hogy személyesen felelős a Webhelyen tanúsított viselkedéséért. Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a GTC-t, annak anyavállalatait, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, közös vállalkozóit, üzleti partnereit, licencadóit, alkalmazottait, ügynökeit és bármely harmadik fél információszolgáltatóit minden olyan követeléssel, veszteséggel, kiadással, kárral és költséggel (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, véletlenszerű, következményes, példamutató és közvetett károkat), valamint ésszerű ügyvédi díjakkal szemben, amelyek a Webhely vagy a Tartalom használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből, illetve a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megsértéséből erednek vagy abból erednek.

9. Adatvédelem

Az Oldal Ön által történő használatára az ÁSZF Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, amely az oldalunk láblécében található.

10. Általános rendelkezések

 1. Mindenre kiterjedő megállapodás / nincs lemondás. A jelen Felhasználási feltételek a felek teljes megállapodását képezik a jelen szerződés tárgyát illetően. Az ÁSZF által a jelen szerződésben foglaltak bármely megszegéséről vagy mulasztásáról való lemondás nem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy mulasztásról.
 2. Hibák és pontatlanságok kijavítása. A Tartalom tartalmazhat tipográfiai hibákat vagy egyéb hibákat vagy pontatlanságokat, és nem biztos, hogy teljes vagy aktuális. Az ÁSZF ezért fenntartja a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsa, valamint a Tartalmat bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy frissítse. Az ÁSZF azonban nem garantálja, hogy a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavításra kerülnek.
 3. Kényszerítés / jogválasztás / fórumválasztás. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely részét egy illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, az nem érinti a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezését, amelyek mindegyike teljes mértékben hatályban marad. A jelen Felhasználási Feltételekkel, az ÁSZF Adatvédelmi Szabályzatával, a Honlap, bármely más ÁSZF weboldal vagy a Tartalom Ön általi használatával kapcsolatos minden vitára a magyar jog irányadó, és a magyar jog szerint értelmezendő, az ENSZ adásvételi jogának kizárásával, a kollíziós jogra vonatkozó rendelkezések figyelembevétele nélkül. Ön elfogadja a Pest Megyei Törvényszék kizárólagos joghatóságát és illetékességét a jelen Felhasználási Feltételekből, az ÁSZF Adatvédelmi Szabályzatából, a Honlap, bármely más ÁSZF weboldal vagy a Tartalom Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita esetén.

Utolsó felülvizsgálat: 02.03.2021.

Copyright 2024 ÁSZF. Minden jog fenntartva.

A szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények

DMCA értesítések

A GTC tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és arra kérjük felhasználóinkat, hogy ugyanezt tegyék. A GTC saját belátása szerint felfüggesztheti a hozzáférést vagy megszüntetheti a mások szellemi tulajdonjogait megsértő felhasználók fiókját.

Ha úgy gondolja, hogy az Ön munkáját a GTC weboldalán jogsértő módon másolták, kérjük, adja meg az alábbi információkat a GTC szerzői jogi megbízottjának.

Kapcsolat a GTC-vel

A GTC szerzői jogi ügynöke a weboldalon vagy azzal kapcsolatban felmerülő szerzői jogsértésekkel kapcsolatos állítások („bejelentések”) bejelentése céljából elérhető a copyright@truckrefunds.com e-mail címen, vagy levélben a következő címen: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Magyarország.

A bejelentés benyújtása

Az értesítésnek a hatálybalépéshez a következőket kell tartalmaznia:

 1. az állítólagosan megsértett kizárólagos jog jogosultja („Panaszos fél”) nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírását;
 2. A szerzői joggal védett mű azonosítása, amelynek megsértését állítják, vagy ha egyetlen online oldalon több szerzői joggal védett műre vonatkozik egyetlen bejelentés, akkor az adott oldalon található ilyen művek reprezentatív listája;
 3. Az állítólag jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező, eltávolítandó vagy a hozzáférést letiltandó anyag azonosítása, valamint az ahhoz való hozzáférés ésszerűen elegendő információ ahhoz, hogy az ÁSZF megtalálhassa az anyagot;
 4. Egy olyan információ, amely ésszerűen lehetővé teszi, hogy a GTC felvegye a kapcsolatot a panaszos féllel, például egy cím, telefonszám, és ha rendelkezésre áll, egy elektronikus levelezési cím, amelyen a panaszos féllel kapcsolatba lehet lépni;
 5. nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag panaszolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;
 6. Egy nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett, hogy a Panasztevő fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

A bejelentés kézhezvétele

Az a)-f) pontokban meghatározott információkat tartalmazó írásbeli bejelentés kézhezvételét követően:

 1. A GTC eltávolítja az állítólagosan jogsértő anyagot vagy letiltja a hozzáférést ahhoz;
 2. A GTC továbbítja az írásbeli értesítést az állítólagos jogsértőnek („állítólagos jogsértő”);
 3. A GTC megteszi az ésszerű lépéseket annak érdekében, hogy haladéktalanul értesítse az állítólagos jogsértőt arról, hogy eltávolította az anyagot vagy letiltotta az ahhoz való hozzáférést.

Ellene szóló értesítés

A feltételezett jogsértő ellenbejelentést nyújthat be, hogy vitassa az állítólagos jogsértés állítását. Ahhoz, hogy az ellenbejelentés hatékony legyen, a GTC szerzői jogi ügynökének küldött írásbeli közleménynek kell lennie, amely lényegében a következőket tartalmazza:

 1. A feltételezett jogsértő fizikai vagy elektronikus aláírását;
 2. Az eltávolított vagy letiltott anyag azonosítása, valamint annak a helynek a megjelölése, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférés letiltása előtt megjelent;
 3. Egy hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat arról, hogy az állítólagos jogsértő jóhiszeműen úgy véli, hogy az eltávolítandó vagy letiltandó anyagot tévedés vagy téves azonosítás következtében távolították el vagy tiltották le;
 4. A feltételezett jogsértő neve, címe és telefonszáma, valamint nyilatkozat arról, hogy a feltételezett jogsértő hozzájárul a Szövetségi Kerületi Bíróság joghatóságához abban a bírósági körzetben, amelyben a feltételezett jogsértő címe található, vagy ha a feltételezett jogsértő címe az Egyesült Államokon kívül van, bármely olyan bírósági körzetben, amelyben az ÁSZF megtalálható, és hogy a feltételezett jogsértő elfogadja a kézbesítést attól a személytől, aki az értesítést küldte, vagy az ilyen személy megbízottjától.

A viszontbejelentés kézhezvétele

A fenti a)-d) pontok szerinti információkat tartalmazó ellenbejelentés kézhezvételét követően:

 1. A GTC haladéktalanul átadja a panaszos félnek az ellenbejelentés egy példányát;
 2. GTC tájékoztatja a Panaszos Felet, hogy tíz (10) munkanapon belül pótolja az eltávolított anyagot, vagy megszünteti az ahhoz való hozzáférés letiltását;
 3. A GTC az ellenértesítés kézhezvételét követő tíz (10) és tizennégy (14) munkanapon belül kicseréli az eltávolított anyagot vagy megszünteti az anyaghoz való hozzáférés letiltását, feltéve, hogy a GTC szerzői jogi ügynöke nem kapott értesítést a Panaszos Féltől arról, hogy bírósági végzéssel keresetet nyújtottak be a feltételezett jogsértőnek a GTC hálózatán vagy rendszerén az anyaggal kapcsolatos jogsértő tevékenységtől való eltiltására.