Inti xtraw, tqattiet jew kirjtiet trucks ġodda
bejn is-snin 1998-2016?

Jekk is-sewwa, tista’ tikseb
parti mill-prezz tal-bejgħ.

Zewg modi biex tkun tal-pejgħ

Massimizza

ir-rimborż tal-futur tiegħek b’għajnuna tagħna


Madankollu, din l-għażla tinkludi tistenna, u suċċess
bill-qorti.

Ħossok l-aktar minn pretensjon tiegħek.

Flus bħalissa

kantità diskontata


Skopja kantità mikkonċordata
f’30 jum, mingħajr importanza lejn ir-risultat tal-qorti.

M’hemmx mod aktar faċli u agħar minn hekk.

Anki jekk wara tixba’ il-kamjoni tiegħek
inti għad hemm elegibbli.

M’hemmxe selfied fejn jew
kostji mimlija b’dawn l-għażliet.Tliet passi sinfli 
biex tikseb ir-rimborż tiegħek

1

Ibgħatlna biss l-fatturi tal-bejgħ jew ikkontratti tal-irreġistrazzjoni biex niċċekkjaw jekk ikun hemm eligibilità għall-pretensjoni.

2

Nominaw biex nieħdu azzjoni għalik.

3

Tim ta’ professjonisti tagħna tieħu ħsieb minn hemm u se terġa’ tieħu aġġornamenta fis-sitwazzjoni waqtu.

Minn sena 2017 aktar minn 2500 operator tal-fleet
minn 30 pajjiż Ewropew għażlu għalina biex inrapprewsentawhom.

Minn kumpaniji żgħar b’biss żewġ kamjonijiet sa
kumpaniji kbar b’kapitalizzazzjoni tal-merkat ta’ €145 biljun.

Ngħinu lill-operatori kollha

 • Trasport internazzjonali u lokali
 • Kumpaniji tar-road construction, earth-moving, pjan u crane
 • Materiali tal-bini
 • Manifattura
 • Riċiklaġġ u industrijiet tal-iskart
 • Kirjiet ta’ kamjon
 • Ingrossa u distribuzzjoni
 • Servizzi postali nazzjonali
 • Provvedimenti u tagħmir tal-affarijiet
 • Xorb u ikla
 • Logistika u katenar tas-sigurtà ta’ approvviggjament
 • Maġġoranza
 • Minn uffiċċji tal-mina
 • Kartiġi tal-karta u prodotti tal-ħarifa, tajjeb tal-ħolm
 • Industrija tal-fulanija
 • Trakkijiet tan-nar
 • Kunsilli, kumpaniji pubbliċi u privati
 • Serwizzi tas-sewer u tal-kannalizzazzjoni
 • Operazzjonijiet tal-ilma

2500+ Operator tal-Flotta


ewwiet tagħna huma mqabbda

Negozji minn 30-il Pajjiż Ewropew


jgħixu magħna

Aktar minn 6.8 miljun Kamjoni


għadhom eliġibbli għal kumpens


Kemm jibqgħu infurmati dejjem

Tixtieq tkun infurmat aktar dwar il-sfond jew l-aħħar żviluppi? Jżur is-Sentenzi tal-TruckLex.com, li jiġu aġġornati regolarment.


Frequently Asked Questions

Kemm tista’ tilfet għal il-Dikjarazzjoni għall-Istampa tal-Kummissjoni Ewropea. Din tgħid b’kjar fil-qosor taħt is-sezzjoni Azzjoni għad-Danni, li:

Kwalunkwe persuna jew kumpanija affettwata mill-kondotta antikompetittiva deskritta fis-kawża tista’ toħroġ il-materja quddiem it-tribunali tal-Istati Membri u titlob perit. Il-karozzi tal-Kummissjoni u l-Regolament tal-Kunsill 1/2003 jagħmlu konferma li fis-każijiet quddiem it-tribunali nazzjonali, deċiżjoni tal-Kummissjoni tfassal prova li l-kondotta saret u kienet illegali. Anki jekk il-Kummissjoni għandha fisqiet l-kumpaniji kkonċernati, dan ma jippermettax li s-somma tal-kumpens ikunet miżjuda minħabba l-fiska tal-Kummissjoni.

Kummissjoni Ewropea

Bħala żejda, għandna diċiżjonijiet tal-tribunalijiet li jappoġġjaw l-approċċ tagħna f’Ġermanja.

Aħna ngħinu ukoll biex nħallsulek f’30 ijiem jekk tkun tħossok hekk tiddideciedi.

Le – it-tieniema qed jiskadi, hekk ċertifika ruħek għall-pretensjoni tiegħek fis-snin li ġejjin. M’għandekx tniffes xi ħaġa u m’hemm l-ebda riskju, biss għandek opportunità li taħdem għalih.

Jekk inti għażilt il-programm tagħna ta’ 30 ijiem, flus tiegħek jirċievew f’30 ijiem. Madankollu, jekk għażilt li ttejjeb il-pretenzjoni tiegħek, ma nistgħux nkunu ċerti meta l-pretenzjonijiet jiġu mħallsa. Minħabba l-ħafna każijiet u l-ħidma ta’ l-tribunali, il-proċess jista’ jieħu snin żgħar aktar.

M’hemm l-ebda persuna li tista’ tgħid b’ċertezza. Ħaġa tajba hija li Ċert li l-Qorti Reġjonali ta’ Monaco għandha għażla lill-esperti ta’ qalba li jiddeterminaw l-ammont ta’ danni għall-pretenzjonijiet li rrapreżentaw. Biex twassal f’komplessità tal-proċess, it-tim ta’ esperti qed jaħdmu fuq ir-rapport minn 2019.

Il-mod aħjar biex tnissel stima hija li timplimenta l-formola sempliċi tagħna.

Sempliċi – kumpanija ta’ finanzjament tal-litiggazzjoni toffrilek din l-opportunità b’riskju żero biex tikseb flusik mill-ħsara tal-karozzi. “Finanzjament tal-litiggazzjoni” tfisser li nħaffru l-investimenti kollha u r-riskji billi aċċettaw furġani mis-sehem ta’ somma futura li se tiġi rimborsata. Tista’ wkoll tagħżel li tirċievi somma konkordata f’30 ijiem u aħna nieħdu l-kawża tiegħek. Bi din l-għażla, inti tkun tista’ tħalls il-flus anke jekk il-kawża ma kinitx suċċess.

Iva – jekk ma jinkunux ġustizzja finanzjarja, ma tistax tgħaddikx flus jew riskju. Fil-każ ta’ suċċess, aħna nerċievu porzjoni ċerta mill-flus kif innota f’konvenzjoni scritta dwar il-finanzjament tal-litiggazzjoni.

Ħafna – ma hemm ebda riskju għalik u m’għandekx tniffes l-ebda self kostituzzjonali. Il-proċess kollu huwa koordinat mill-grupp tagħna ta’ professjonisti estensivi. Għandna approċċ mġiegħed u testjat u hemm ekkonomija ta’ skala fuq naħa tagħna. M’hemmx pretensjoni kbar biex il-tim tagħna jipproċessa.

Hawn – billi tibgħatilek email lilna fuq info@truckrefunds.com jew tikseb wieħed mill-esperti tagħna.

Iva – jekk il-biżness tiegħek jinsab fil-UE, fl-EEA, fl-Iżvizzera jew fl-Ingilterra u xtrah, liġa jew lizjendi karozzi ġodda tal-istess fabbrika tal-Mercedes, Iveco, DAF, MAN, Renault, Scania jew Volvo bejn is-sena 1998 u s-sena 2014, għandek dritt li tista’ tgħaddi pretensjoni ta’ rimbors.

Iva – jekk inti tkun ħawilt karozza tiegħek, għandek għalija kompensazzjoni.

Poċess minimali – kollha li nirċievi huwa dokument ta’ xiri, kontratt tal-lizjendament jew kontratt tal-irrentjar għal kull karozza.

Le – wara li tibgħat il-dokumenti meħtieġa, tassew ma hemm bżonn li toffri aktar sforz personalment. Huwa responsabbiltà tagħna li nipparteċipaw f’kollox. Ma tixtieqx tikseb il-korp personalment f’xi proċediment.

Tista’ – madankollu, il-ħidma ta’ l-istituzzjonijiet kkompetenti hija ċara u ħafna darbtejn il-fabbrikanti tal-karozzi rnexxilhom jaħdmu fuqha, anki meta kien hemm prova substanzjali. Wara l-iskop tal-kawża u tal-effett deterrenti tal-litiggazzjoni komplikata, il-kumpaniji ma joffrux il-kompenzazzjoni jew jagħmlu proposti irriduċibbli biex il-klijenti jgħaddu għal-litiggazzjoni.

ISKOPRI KEMM FLUS TA’ KOMPENSAZZJONI

Il-proċess huwa snabb u faċli.
Tista’ tikseb il-flus tiegħek f’30 ijiem.

L-esperti legali tagħna
Anna Tönies-Bambalska • Dr. Gregor Guntner • Dr. Werner A. Meier • Frank Marzillier • Silvia Volaric-Huppert