Polityka prywatności

Następująca treść została przetłumaczona przez DeepL. W przypadku niejasności, wersja angielska będzie rozstrzygająca. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami na privacy@truckrefunds.com a nasz personel chętnie pomoże. Dziękujemy za wyrozumiałość!

My w GTC (GTC Invest Europe Kft. i nasze podmioty stowarzyszone) zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji i danych zbieranych przez GTC jako administratora, w tym informacji zbieranych na naszych stronach internetowych (www.truckrefunds.com lub poprzez inne kanały, jak opisano poniżej. Opisuje on również możliwości wyboru dotyczące wykorzystania, dostępu i korekty danych osobowych. Jeśli nie zgadzają się Państwo z praktykami dotyczącymi danych opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinni Państwo korzystać z Witryn.

Okresowo aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności będziemy zamieszczać na niniejszej stronie.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszego traktowania informacji, które nam Państwo dostarczają, prosimy o kontakt z nami pocztą elektroniczną na adres privacy@truckrefunds.com lub pocztą GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Attn: Privacy

1. Informacje, które zbieramy

Nasze korzystanie z usługi subskrypcji

Używamy naszej własnej Usługi Subskrypcji do tworzenia stron internetowych, które ludzie mogą odwiedzać, aby dowiedzieć się więcej o GTC. Informacje, które zbieramy i zarządzamy za pomocą Usługi Subskrypcji dla naszych własnych celów marketingowych należą do nas i są wykorzystywane, ujawniane i chronione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe

Użytkownik może swobodnie przeglądać Witryny bez podawania jakichkolwiek Informacji osobistych. Kiedy użytkownik odwiedza Witryny lub rejestruje się w Usłudze subskrypcji, prosimy o podanie Informacji osobistych o sobie i zbieramy Informacje nawigacyjne.

„Informacje osobiste”

Odnosi się to do wszelkich informacji, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje i które identyfikują go osobiście, w tym informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, numer telefonu oraz inne informacje o nim lub o jego firmie. Informacje osobiste mogą również obejmować informacje o wszelkich transakcjach, które użytkownik zawiera w Witrynach, oraz informacje o użytkowniku dostępne w Internecie, takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google, lub publicznie dostępne informacje, które uzyskujemy od dostawców usług.

Dane osobowe obejmują informacje o użytkowniku, które są dostępne w Internecie, takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google.

Informacje osobowe obejmują Informacje nawigacyjne, w przypadku gdy takie informacje mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę. Informacje nawigacyjne odnoszą się do informacji o komputerze użytkownika i jego wizytach w Witrynach, takich jak adres IP, lokalizacja geograficzna, typ przeglądarki, źródło przekierowania, długość wizyty i przeglądane strony. Z wyjątkiem tych informacji nie zbieramy od użytkownika informacji wrażliwych.

Pliki logów

Podczas przeglądania treści dostarczanych przez nas, automatycznie zbieramy informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu użytkownika. Informacje te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, dostawcę usług internetowych (ISP), pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafika, itp.), system operacyjny, dane clickstream, czas dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane przez GTC do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Witryn. Dla tych celów, łączymy te automatycznie zbierane dane z Danymi Osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu.

Informacje, które zbieramy od stron trzecich

Od czasu do czasu możemy otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich, w tym partnerów, z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe, a także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe mediów społecznościowych.

Od czasu do czasu możemy otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich.

Informacje o dzieciach

Witryny nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia, a my nie zbieramy świadomie ani celowo informacji o dzieciach poniżej 16 roku życia. Jeśli użytkownik uważa, że zebraliśmy informacje o dziecku poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem privacy@truckrefunds.com, abyśmy mogli usunąć te informacje.


2. Jak korzystamy z informacji, które zbieramy

Zgodność z naszą polityką prywatności

Używamy informacji, które zbieramy tylko zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Nigdy nie sprzedajemy informacji.

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

Nigdy nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Użytkowanie Danych Osobowych

Oprócz zastosowań określonych w innych częściach niniejszej Polityki Prywatności, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w następujących celach:

 • poprawy komfortu przeglądania stron poprzez personalizację Witryn oraz w celu ulepszenia Usługi subskrypcji;
 • wysyłać informacje lub treści GTC do użytkownika, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, pocztą, pocztą elektroniczną lub w inny sposób oraz wysyłać mu komunikaty marketingowe związane z naszą działalnością;
 • promować korzystanie z Witryn i Subskrypcji
 • promować korzystanie z naszych usług dla Ciebie i udostępniać treści promocyjne i informacyjne z Tobą zgodnie z Twoimi preferencjami komunikacyjnymi;
 • dostarczać innym firmom informacje statystyczne o naszych użytkownikach — ale te informacje nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników;
 • wysyłania do Ciebie informacji dotyczących zmian w naszych Warunkach Świadczenia Usług dla Klientów, Polityce Prywatności (w tym Polityce Plików Cookie) lub innych umowach prawnych.
 • spełnienie wymogów prawnych.

Od czasu do czasu możemy skontaktować się z Tobą w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może być dla Ciebie interesująca. W takich przypadkach nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych (tylko użytkownicy z EOG)

Jeśli jesteś gościem znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), GTC jest administratorem danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych GTC można skontaktować się pod adresem privacy@truckrefunds.com.

Naszą podstawą prawną jest prawo do przetwarzania danych osobowych.

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależała od danych osobowych, których dotyczy oraz od konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Zwykle jednak będziemy gromadzić dane osobowe od Państwa tylko wtedy, gdy uzyskamy na to Państwa zgodę, gdy dane osobowe będą nam potrzebne do wykonania umowy z Państwem lub gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec Państwa interesów związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności. W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do zbierania danych osobowych od użytkownika.

Jeśli poprosimy użytkownika o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z użytkownikiem, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy go, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy nie (oraz o możliwych konsekwencjach, jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych).

Używanie informacji nawigacyjnych

Używamy Informacji nawigacyjnych do obsługi i ulepszania Witryn. Możemy również wykorzystywać Informacje nawigacyjne samodzielnie lub w połączeniu z Danymi osobowymi, aby zapewnić Państwu spersonalizowane informacje o GTC.

Oświadczenia i komentarze klientów

Zamieszczamy na naszych Stronach internetowych referencje i komentarze klientów, które mogą zawierać Dane Osobowe. Uzyskujemy zgodę każdego klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej przed zamieszczeniem jego imienia i nazwiska oraz opinii.

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych

Używamy różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby chronić Państwa Dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczamy Dane Osobowe, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem lub ujawnieniem. Wszystkie Dane osobowe są chronione przy użyciu odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze witryny zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to na Facebooku oraz widżety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy, które działają na naszych stronach. Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika, stronę odwiedzaną w naszych witrynach oraz ustawiać plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez strony trzecie lub bezpośrednio w naszych witrynach. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności i inne polityki firm, które je udostępniają.

Zewnętrzne strony internetowe

Nasze Witryny zawierają linki do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki stosowane na tych innych stronach internetowych. Nasze zapewnienie takich linków nie stanowi naszego poparcia dla tych innych stron internetowych, ich treści, ich właścicieli lub ich praktyk.

Fora publiczne

Oferujemy publicznie dostępne tablice ogłoszeń, blogi i fora społecznościowe. Należy pamiętać, że jeśli bezpośrednio ujawniasz jakiekolwiek informacje za pośrednictwem naszych publicznych forów, blogów lub forów, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych.

Przechowywanie danych osobowych

Jak długo przechowujemy informacje, które zbieramy na temat użytkownika, zależy od rodzaju informacji, jak opisano szczegółowo poniżej. Po upływie tego czasu usuniemy lub zanonimizujemy Państwa informacje lub, jeśli nie będzie to możliwe, będziemy bezpiecznie przechowywać Państwa informacje i odizolujemy je od dalszego wykorzystania do czasu, gdy usunięcie ich będzie możliwe.

Przechowujemy Dane Osobowe, które nam Państwo przekazali, jeżeli mamy bieżącą uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to zrobić (na przykład, w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów).

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuwamy te informacje lub anonimizujemy je, a jeśli nie jest to możliwe, bezpiecznie przechowujemy Państwa Dane Osobowe i izolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy usunięcie ich będzie możliwe. Na żądanie użytkownika usuniemy te informacje we wcześniejszym terminie, zgodnie z opisem w części „Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych” poniżej.

Jeśli użytkownik zdecydował się otrzymywać od firmy Moneybookers komunikację marketingową, firma Moneybookers zachowuje informacje o jego preferencjach marketingowych przez uzasadniony okres czasu od daty ostatniego wyrażenia zainteresowania treściami, produktami lub usługami firmy Moneybookers, np. od daty ostatniego otwarcia wiadomości e-mail od firmy Moneybookers. Przechowujemy informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii śledzenia przez uzasadniony okres czasu od daty utworzenia takich informacji.

3. W jaki sposób dzielimy się zebranymi informacjami

Dostawcy usług

Zatrudniamy inne firmy i osoby w celu świadczenia usług dla odwiedzających nasze strony internetowe oraz naszych klientów i użytkowników Usługi subskrypcji i możemy potrzebować udostępnić im informacje o użytkowniku w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług dla użytkownika. Przykłady mogą obejmować usuwanie powtarzających się informacji z list potencjalnych klientów, analizowanie danych lub przeprowadzanie analiz statystycznych, zapewnianie pomocy marketingowej, uzupełnianie informacji dostarczanych nam przez użytkownika w celu zapewnienia lepszej obsługi oraz zapewnianie obsługi klienta lub wsparcia. We wszystkich przypadkach, w których udostępniamy informacje o użytkowniku takim agentom, wyraźnie wymagamy, aby agent przyjął do wiadomości i przestrzegał naszej polityki prywatności i obsługi danych klienta.

Partnerzy GTC

Dodatkowo możemy udostępniać dane zaufanym partnerom, aby kontaktować się z użytkownikiem na podstawie jego prośby o taką komunikację, pomagać nam w przeprowadzaniu analiz statystycznych lub zapewniać obsługę klienta. Takie strony trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika z wyjątkiem tych celów i są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Współpracujemy z zaufanymi stronami trzecimi w celu dostarczenia Ci treści współmarketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne. Podczas nawiązywania kontaktów z partnerami marketingowymi informujemy użytkownika o tym, komu udostępniamy dane, oraz podajemy link do polityki prywatności partnera marketingowego, aby użytkownik mógł dowiedzieć się więcej o tym, jak zrezygnować z komunikacji z tym partnerem. Ci partnerzy marketingowi są zobowiązani do przestrzegania naszej polityki prywatności i ochrony danych.

Wydarzenia firmowe

Jeśli my (lub nasze aktywa) zostaną przejęte przez inną firmę, czy to w drodze fuzji, przejęcia, upadłości lub w inny sposób, firma ta otrzyma wszystkie informacje zebrane przez GTC na Stronach Internetowych i w Usłudze Subskrypcji. W takim przypadku, użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia na naszej stronie internetowej, o wszelkich zmianach własności, wykorzystania Danych Osobowych i wyborów, jakie może mieć w odniesieniu do swoich Danych Osobowych.

Przymusowe ujawnienie

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania lub ujawnienia Twoich Informacji osobistych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że wykorzystanie lub ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub zastosowania się do prawa, nakazu sądowego lub procesu prawnego.

4. Międzynarodowy transfer informacji

Międzynarodowe przekazywanie informacji w ramach podmiotów GTC

Aby ułatwić nasze globalne działania, przekazujemy informacje do Niemiec, Irlandii lub Stanów Zjednoczonych i umożliwiamy dostęp do tych informacji z krajów, w których podmioty powiązane z GTC prowadzą działalność w celach opisanych w niniejszej polityce.

Do celów opisanych w niniejszej polityce, przekazujemy informacje do Niemiec, Irlandii lub Stanów Zjednoczonych.

Niniejsza Polityka Prywatności będzie obowiązywać nawet wtedy, gdy będziemy przesyłać Dane Osobowe do innych krajów. Podjęliśmy odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że Państwa Dane Osobowe pozostaną chronione. Kiedy udostępniamy informacje o użytkowniku w ramach i pomiędzy podmiotami powiązanymi z GTC, korzystamy ze standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, oraz polegamy na zasadach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA w celu zabezpieczenia transferu informacji, które zbieramy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Międzynarodowe przekazywanie danych do stron trzecich

Niektóre ze stron trzecich opisanych w niniejszej polityce prywatności, które świadczą nam usługi na podstawie umowy, mają siedzibę w innych krajach, które mogą nie mieć prawa ochrony prywatności i danych równoważnego z prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszkasz. Gdy udostępniamy informacje o klientach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, korzystamy z ram Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych dotyczących przekazywania danych do podmiotów przetwarzających dane lub innych odpowiednich mechanizmów prawnych w celu zabezpieczenia transferu.

5. Pliki cookie i podobne technologie

Ciasteczka

GTC i jej partnerzy wykorzystują pliki cookie lub podobne technologie (takie jak sygnalizatory WWW) do analizowania trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie internetowej oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy plików cookie na naszych stronach internetowych i jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, prosimy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie (dostępną w sekcji stopki naszej strony internetowej).

Reklama

Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową w celu zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasz partner z sieci reklamowej używa plików cookie i sygnalizatorów sieci Web do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam, możesz zrezygnować klikając tutaj: http://preferences.truste.com (lub jeśli znajduje się na terenie Unii Europejskiej, klikając tutaj: http://www.youronlinechoices.eu). Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam. Nadal będziesz otrzymywać reklamy generyczne.

Technologie śledzenia stron trzecich

Używanie ciasteczek i sygnałów nawigacyjnych przez dowolną firmę śledzącą nie jest objęte naszą Polityką Prywatności ani Polityką Ciasteczek.

6. Jak uzyskać dostęp i kontrolować swoje dane osobowe

Przeglądanie, poprawianie i usuwanie Twoich danych osobowych

Państwu przysługują następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Możesz zażądać dostępu, sprostowania, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.
 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych.
 • Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, to możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które prowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych prowadzone w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.
 • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych. Dane kontaktowe organów ochrony danych w EOG, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj.).

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt pod adresem privacy@truckrefunds.com lub pocztą na adres GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Uwaga: Privacy.

Polityka antyspamowa

Nasza Polityka zabrania korzystania z Usługi Subskrypcji w celu wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i wymaga umieszczenia w każdej wiadomości e-mail wysłanej przy użyciu Usługi Subskrypcji mechanizmu „opt-out” oraz innych wymaganych informacji.

Aby zrezygnować z subskrypcji naszych komunikatów

Możesz zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej klikając na link „zrezygnuj” znajdujący się na dole naszych wiadomości e-mail, aktualizując swoje preferencje komunikacyjne lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@truckrefunds.com lub pocztą na adres GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Uwaga: Privacy.

Klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania transakcyjnych wiadomości e-mail związanych z ich kontem w naszej firmie lub z Usługą subskrypcji.

Kontakt

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@truckrefunds.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry