Impressum

Informații conform § 5 TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Directori generali cu putere de reprezentare exclusivă:
Gábor Balatoni
Registrul Comerțului: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Numărul de identificare al taxei pe vânzări în conformitate cu §27 a din Legea privind taxa pe vânzări: HU26684974

Țara de înregistrare: Republica Ungară

Autoritatea de supraveghere și camera competentă: Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Website: https://mkik.hu

Responsabil de conținut în sensul § 55 alin. 2 RStV Gábor Balatoni, director general

Găzduire: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

Continutul următor a fost tradus de DeepL. În caz de ambiguitate, versiunea în limba engleză va prevala. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la privacy@truckrefunds.com și personalul nostru va fi bucuros să vă ajute. Vă mulțumim pentru înțelegere!

GTC Invest Europe Kft. („GTC”) operează fiecare site web („Site”) care face legătura cu acești Termeni de utilizare pentru a oferi acces online la informații despre GTC și despre serviciile și oportunitățile pe care le oferim.

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare.

GTC își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare în orice moment, fără a vă anunța în prealabil. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului în urma unei astfel de modificări constituie acordul dumneavoastră de a urma și de a fi obligat de acești Termeni de utilizare așa cum au fost modificați. Ultima dată la care acești Termeni de utilizare au fost revizuiți este prezentată mai jos.

1. Utilizarea permisă a Site-ului

Puteți utiliza Site-ul, precum și informațiile, scrierile, imaginile și/sau alte lucrări pe care le vedeți, auziți sau pe care le experimentați în alt mod pe Site (individual sau colectiv, „Conținutul”) numai în scopuri necomerciale, personale și/sau pentru a afla despre produsele și serviciile GTC și numai în conformitate cu acești Termeni de utilizare.

2. Utilizarea interzisă a Site-ului

Prin accesarea Site-ului, sunteți de acord că nu veți:

 • Utilizați Site-ul încălcând acești Termeni de utilizare;
 • Copiați, modificați, creați o lucrare derivată din Site, faceți inginerie inversă sau asamblați invers Site-ul, sau încercați în alt mod să descoperiți orice cod sursă, sau permiteți unei terțe părți să facă acest lucru;
 • Vindeți, cesionați, sublicențiați, distribuiți, exploatați comercial, acordați o garanție reală mobiliară sau transferați în alt mod orice drept asupra Conținutului sau Serviciului, sau puneți la dispoziția unei terțe părți, în orice mod;
 • Utilizați sau lansați orice sistem automatizat, inclusiv, dar fără a se limita la, „roboți”, „spider” sau „cititoare offline”, care accesează Site-ul într-un mod care trimite mai multe mesaje de solicitare către serverele GTC într-o anumită perioadă de timp decât poate produce în mod rezonabil un om în aceeași perioadă folosind un browser web online convențional;
 • Utilizați Site-ul în orice mod care deteriorează, dezactivează, suprasolicită sau afectează orice site web al GTC sau interferează cu utilizarea și utilizarea Site-ului de către orice altă parte;
 • Să oglinziți sau să încadrați Site-ul sau orice parte a acestuia pe orice alt site sau pagină web.
 • Încercați să obțineți acces neautorizat la Site;
 • Accesați Site-ul prin orice alt mijloc decât prin intermediul interfeței care este furnizată de GTC pentru a fi utilizată la accesarea Site-ului;
 • Utilizați Site-ul în orice scop sau în orice mod care este ilegal sau interzis de prezentul Acord.

Toată utilizarea neautorizată a oricărui conținut sau a Site-ului poate încălca legile privind brevetele, drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi.

3. Drepturi de autor și mărci comerciale

Site-ul se bazează pe tehnologia proprie a GTC și include Conținutul. Site-ul este protejat de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv legile privind mărcile comerciale și drepturile de autor. Site-ul, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestuia, aparține și este proprietatea GTC sau a licențiatorilor săi (dacă există). GTC deține și păstrează toate drepturile de autor asupra Conținutului. Cu excepția celor permise în mod specific pe Site în ceea ce privește anumite Conținuturi, Conținutul nu poate fi copiat, reprodus, modificat, publicat, încărcat, postat, transmis, executat sau distribuit în niciun fel și sunteți de acord să nu modificați, închiriați, dați în leasing, împrumutați, vindeți, distribuiți, transmiteți, difuzați sau să creați lucrări derivate pe baza Conținutului sau a Site-ului, în întregime sau parțial, prin niciun mijloc. TruckRefunds.com și TruckCartelRefunds.com, logo-urile și alte mărci utilizate de GTC din când în când sunt mărci comerciale și sunt proprietatea GTC. Aspectul, aspectul, aspectul, schema de culori și designul site-ului TruckRefunds.com și TruckCartelRefunds.com sunt mărci comerciale protejate. GTC poate utiliza și încorpora în site sau în serviciul GTC orice sugestii sau alte feedback-uri pe care le furnizați, fără plată sau condiție.

4. Informații și materiale pe care le postați sau le furnizați

Declarați că dețineți toate drepturile, titlurile și interesele asupra materialelor pe care le postați pe Site sau le furnizați către GTC („Materiale”), inclusiv, dar fără a se limita la orice consimțământ, autorizație, eliberare, autorizare sau licență de la orice terță parte (cum ar fi, dar fără a se limita la, orice eliberare legată de drepturile de confidențialitate sau publicitate) necesare pentru ca dumneavoastră să furnizați, să postați, să încărcați, să introduceți sau să trimiteți Materialele, și că postarea acestor Materiale nu încalcă și nu constituie o încălcare a niciunui brevet, drept de autor, marcă comercială, secret comercial, drept de confidențialitate, drept de publicitate, drepturi morale sau alte drepturi de proprietate intelectuală recunoscute de orice jurisdicție aplicabilă a oricărei persoane sau entități, și nici nu constituie o încălcare a vreunui acord cu orice altă persoană sau entitate. De asemenea, declarați și garantați că sunteți cine spuneți că sunteți, că nu ați trimis informații fictive, false sau inexacte despre dvs. și că toate informațiile conținute în Materialele postate sunt adevărate și sunt opera dvs. proprie sau opera pe care sunteți autorizat să o trimiteți și că Materialele postate nu conțin materiale amenințătoare, hărțuitoare, calomnioase, false, defăimătoare, ofensatoare, obscene sau pornografice sau alte materiale care ar încălca orice altă lege sau reglementare aplicabilă. Sunteți de acord că nu veți furniza, cu bună știință și cu intenția de a frauda, informații materiale și înșelătoare. Declarați și garantați că materialele pe care le furnizați nu încalcă acești Termeni de utilizare.

5. Legături către site-uri web ale unor terțe părți

Link-urile de pe Site către site-uri web sau informații de la terți sunt furnizate doar pentru a vă oferi o facilitate. Dacă utilizați aceste linkuri, veți părăsi Site-ul. Astfel de linkuri nu constituie sau implică o aprobare, sponsorizare sau recomandare din partea GTC a terței părți, a site-ului web al terței părți sau a informațiilor de pe acesta. GTC nu este responsabilă pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web. GTC nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru astfel de site-uri web sau pentru conținutul acestora. Dacă utilizați linkurile către site-urile web ale afiliaților sau furnizorilor de servicii ai GTC, veți părăsi site-ul și veți fi supus condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate aplicabile acelor site-uri web.

6. Descărcarea fișierelor

GTC nu poate și nu garantează și nu garantează că fișierele disponibile pentru descărcare prin intermediul Site-ului nu vor fi infectate cu viruși software sau alte coduri, fișiere sau programe informatice dăunătoare.

7. Declinări de răspundere; limitări de răspundere

GTC ȘI PRESTATORII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII NU FAC NICI O DECLARAȚIE PRIVIND ADEVĂRATA, FIABILITATEA, DISPONIBILITATEA, OPORTUNITATEA, SIGURANȚA SAU EXACTITUDINEA SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI PENTRU ORICE SCOP. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, TOATE ACESTE INFORMAȚII, SOFTWARE, SERVICII ȘI GRAFICĂ AFERENTĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE NICIUN FEL. GTC ȘI FURNIZORII SĂI DE SERVICII, LICENȚIATORII ȘI FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE FEL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SITE-UL ȘI CONȚINUTUL, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI NERESPECTARE. NICIO DECLARAȚIE SAU INFORMAȚIE, FIE EA ORALĂ SAU SCRISĂ, OBȚINUTĂ DE LA GTC PRIN ORICE MIJLOACE SAU ÎN ORICE MOD, NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE STABILITĂ ÎN MOD EXPRES ȘI EXPLICIT ÎN ACEST ACORD. CONȚINUTUL POATE INCLUDE INACCURATII SAU ERORI TIPOGRAFICE.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, în niciun caz GTC și furnizorii săi de servicii, licențiatorii sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune directe, indirecte, punitive, accidentale, speciale, indirecte, consecvente, EXEMPLARE SAU ALTE TIPURI DE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNE PENTRU ACOPERIREA SAU PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE, VENITURI SAU PROFITURI, CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT ÎN VREUN FEL LEGATE DE UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI, CU ÎNTÂRZIEREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL, SAU PENTRU ORICE CONȚINUT, SAU CARE REZULTĂ ÎN ALT MOD DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, DELICT, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ, EȘECUL ORICĂRUI REMEDIU LIMITAT DE A-ȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL, SAU ÎN ALT MOD, CHIAR DACĂ GTC SAU ORICARE DINTRE FURNIZORII GTC A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA PRODUCERII DE DAUNE. Deoarece unele state/jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune consecvente sau accidentale, este posibil ca limitarea de mai sus să nu vi se aplice.

Dacă, ÎN NICIUN CAZ, ÎN AFARĂ DE ALTE CONDIȚII ALE ACESTUI CONTRACT, GTC ESTE DETERMINAT A FI RESPONSABIL ÎN FAȚA DUMNEAVOASTRĂ SAU A UNEI TERȚE pentru orice pierdere, vătămare sau prejudiciu, ACCEPTAȚI CĂ RESPONSABILITATEA GENERALĂ A GTC ȘI A FUNCȚIONARILOR SĂI, DIRECTORII, MANAGERII, ANGAJAȚII, AFILIAȚII, AGENȚII, CONTRACTORII, FURNIZORII DE SERVICII, LICENȚIATORII SAU FURNIZORII SE LIMITEAZĂ ÎN TOATE CAZURILE LA O SUTĂ DE DOLARI.

8. Despăgubiri

Înțelegeți și sunteți de acord că sunteți personal responsabil pentru comportamentul dvs. pe Site. Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere GTC, companiile-mamă, filialele, companiile afiliate, asociații, partenerii de afaceri, licențiatorii, angajații, agenții și orice furnizori de informații terți de și împotriva tuturor reclamațiilor, pierderilor, cheltuielilor, daunelor și costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la, daune directe, accidentale, consecvente, exemplare și indirecte), precum și a onorariilor rezonabile ale avocaților, care rezultă din sau sunt generate de utilizarea, utilizarea necorespunzătoare sau incapacitatea dvs. de a utiliza Site-ul sau Conținutul, sau de orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni de utilizare.

9. Confidențialitate

Utilizarea de către dvs. a Site-ului este supusă Politicii de confidențialitate a GTC, disponibilă în secțiunea de subsol a site-ului nostru.

10. Dispoziții generale

 1. Acord integral / Fără renunțare. Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord al părților cu privire la obiectul acestora. Nicio renunțare din partea GTC la orice încălcare sau nerespectare a prevederilor prezentului contract nu va fi considerată ca fiind o renunțare la orice încălcare sau nerespectare anterioară sau ulterioară.
 2. Corectarea erorilor și inexactităților. Conținutul poate conține erori tipografice sau alte erori sau inexactități și poate să nu fie complet sau actual. Prin urmare, GTC își rezervă dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza Conținutul în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, GTC nu garantează că orice erori, inexactități sau omisiuni vor fi corectate.
 3. Executare / Alegerea legii / Alegerea forului. În cazul în care o instanță de judecată competentă stabilește că orice parte a acestor Termeni de utilizare este invalidă sau inaplicabilă, aceasta nu va avea niciun impact asupra celorlalte prevederi ale acestor Termeni de utilizare, toate acestea rămânând în vigoare și cu efecte depline. Toate disputele legate de acești Termeni de utilizare, de Politica de confidențialitate a GTC, de utilizarea de către dvs. a site-ului, de orice alt site web al GTC sau de conținut sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legea maghiară, cu excepția legii ONU privind vânzările, fără a se ține cont de niciun conflict de prevederi legale. Sunteți de acord cu jurisdicția unică și exclusivă și locul de desfășurare a Tribunalului Regional Pest County, Ungaria, în cazul oricărui litigiu de orice fel care rezultă din sau are legătură cu acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate a GTC, utilizarea de către dvs. a Site-ului, a oricărui alt site web GTC sau a Conținutului.

Ultima revizie: 02.03.2021

Copyright 2024 GTC. Toate drepturile rezervate.

Reclamații privind încălcarea drepturilor de autor

Anunțuri MDCA

GTC respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și le cerem utilizatorilor noștri să procedeze la fel. GTC poate, la propria discreție, să suspende accesul sau să închidă conturile utilizatorilor care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Dacă credeți că lucrarea dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor pe site-ul web al GTC, vă rugăm să furnizați următoarele informații agentului GTC pentru drepturi de autor.

Contactați GTC

Agentul de drepturi de autor al GTC pentru notificarea reclamațiilor de încălcare a drepturilor de autor pe acest site web sau în legătură cu acesta („Notificări”) poate fi contactat fie prin trimiterea unui e-mail la copyright@truckrefunds.com, fie prin trimiterea unei scrisori la: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ungaria.

Submiterea notificării

Pentru a fi eficientă, notificarea trebuie să includă următoarele:

 1. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele titularului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat („partea reclamantă”);
 2. Identificarea lucrării cu drepturi de autor despre care se pretinde că a fost încălcată sau, în cazul în care mai multe lucrări cu drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări de pe site-ul respectiv;
 3. Identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile de autor sau că face obiectul unei activități de încălcare a drepturilor de autor și care urmează să fie eliminat sau al cărui acces trebuie să fie dezactivat, precum și informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite GTC să localizeze materialul;
 4. Informații suficiente în mod rezonabil pentru a permite GTC să contacteze partea reclamantă, cum ar fi o adresă, un număr de telefon și, dacă este disponibilă, o adresă de e-mail la care poate fi contactată partea reclamantă;
 5. O declarație conform căreia partea reclamantă crede cu bună credință că utilizarea materialului în modul reclamat nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și.
 6. O declarație că informațiile din notificare sunt exacte și, sub sancțiunea sperjurului, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv care se presupune că a fost încălcat.

Recepția notificării

La primirea Notificării scrise care conține informațiile descrise la literele (a) până la (f):

 1. GTC va elimina sau va dezactiva accesul la materialul despre care se presupune că este încălcat;
 2. GTC va transmite notificarea scrisă persoanei care se presupune că a încălcat materialul („presupusul contravenient”);
 3. GTC va lua măsuri rezonabile pentru a notifica cu promptitudine presupusul infractor că a eliminat sau a dezactivat accesul la material.

Notificare de contravenție

Un presupus autor al încălcării poate trimite o Contra-notificare pentru a contesta reclamația de presupusă încălcare. Pentru a fi eficientă, o Contra-notificare trebuie să fie o comunicare scrisă furnizată agentului de drepturi de autor al GTC, care include în mod substanțial următoarele:

 1. O semnătură fizică sau electronică a presupusului autor al încălcării;
 2. Identificarea materialului care a fost eliminat sau la care accesul a fost dezactivat și locația în care materialul a apărut înainte de a fi eliminat sau de a fi dezactivat accesul la acesta;
 3. O declarație sub sancțiunea de sperjur că presupusul autor al încălcării are convingerea de bună credință că materialul a fost îndepărtat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate a materialului care urma să fie îndepărtat sau dezactivat;
 4. Numele, adresa și numărul de telefon ale presupusului autor al încălcării și o declarație prin care acesta consimte la jurisdicția Curții Federale Districtuale pentru districtul judiciar în care se află adresa presupusului autor al încălcării sau, dacă adresa presupusului autor al încălcării se află în afara Statelor Unite, pentru orice district judiciar în care se poate găsi GTC și că presupusul autor al încălcării va accepta notificarea sau comunicarea de la persoana care a furnizat notificarea sau de la un agent al acestei persoane.

Recepția contra-notificării

La primirea unei Contra-notificări care conține informațiile descrise la literele (a) până la (d) de mai sus:

 1. GTC va furniza cu promptitudine părții reclamante o copie a contra-notificării;
 2. GTC va informa partea reclamantă că va înlocui materialul eliminat sau va înceta să mai dezactiveze accesul la acesta în termen de zece (10) zile lucrătoare;
 3. GTC va înlocui materialul eliminat sau va înceta să mai dezactiveze accesul la material în termen de zece (10) până la paisprezece (14) zile lucrătoare de la primirea Contra-notificării, cu condiția ca agentul GTC pentru drepturi de autor să nu fi primit o notificare din partea părții reclamante că a fost depusă o acțiune în vederea obținerii unui ordin judecătoresc pentru a împiedica presupusul contravenient să se angajeze în activități de încălcare a drepturilor de autor legate de materialul din rețeaua sau sistemul GTC.