Poskytujeme ďalší príjem pre majiteľov nákladných vozidiel

Neexistujú žiadne riziká ani poplatky vopred.

2500+ prevádzkovateľov vozového parku


sa u nás zaregistrovali

Podniky z 30 európskych krajín


tvrdia

Približne 6,8 milióna nákladných vozidiel


sú stále oprávnení žiadať

Od roku 2017 s nami podpísalo zmluvy viac ako 2500 prevádzkovateľov vozových parkov z 30 európskych krajín, od malých firiem s niekoľkými nákladnými vozidlami až po veľké spoločnosti s trhovou kapitalizáciou 145 miliárd eur.

Pomáhame všetkým prevádzkovateľom

 • Medzinárodná a miestna doprava
 • podnikom zaoberajúcim sa zemnými prácami, výstavbou ciest, strojmi a žeriavmi 
 • Stavebné materiály 
 • Výroba
 • Recyklačný a odpadový priemysel
 • Prenájom nákladných vozidiel 
 • Veľkoobchod a distribúcia
 • Vnútroštátne poštové služby
 • Obchodné potreby a zariadenia
 • Potraviny a nápoje
 • Logistika a dodávateľský reťazec
 • Stroje a zariadenia
 • Ropa a energia
 • Ťažba
 • Papier a lesné produkty, drevo
 • Nábytkársky priemysel
 • Hasičské vozidlá
 • Obce, štátne a súkromné firmy
 • Kanalizácia a odkanalizovanie
 • Vodohospodárske stavby

Kúpili ste alebo ste si prenajali päť alebo viac nových nákladných vozidiel v rokoch 1998 až 2014?

Ak je vaša odpoveď kladná, môžeme vám pomôcť požiadať výrobcov nákladných vozidiel o čiastočnú náhradu.

Získanie náhrady je jednoduchý proces v troch krokoch

1

Pošlite nám svoje faktúry alebo lízingové zmluvy na predbežnú kontrolu. Nie sú s tým spojené žiadne záväzky ani náklady.

2

Keď ste spokojní s načrtnutým postupom, poverte nás, aby sme konali vo vašom mene.

3

Our legal team will take over from there, and we will keep you informed of any developments.

Dva spôsoby, ako získať platbu

Počkajte

pre rozhodnutie súdu


Dovoľte nám, aby sme z vášho nároku vyťažili maximum a počkali na konečné rozhodnutie súdu. Takto môžete získať najvyššiu možnú sumu, ale nevieme presne kedy. Ak by súdne konanie nebolo úspešné, nedošlo by k vráteniu peňazí.

Predaj

váš nárok teraz


Prípadne môžete využiť zľavu, ktorá vám bude vyplatená do 30 dní. Túto sumu si môžete ponechať aj v prípade neúspešného súdneho konania.

Pri žiadnej z týchto možností neexistujú žiadne počiatočné ani skryté náklady.

Vedúci právneho oddelenia v Mníchove
Anna Tönies-Bambalska • Dr. Gregor Guntner • Dr. Werner A. Meier • Frank Marzillier • Silvia Volaric-Huppert

Buďte vždy informovaní

Chcete sa dozvedieť viac o pozadí alebo najnovšom vývoji?
Navštívte náš pravidelne aktualizovaný informačný portál na stránke TruckLex.com.


Často kladené otázky

Najprv si môžete prečítať tlačovú správu Európskej komisie, v ktorej sa v časti „Žaloba o náhradu škody“ jasne uvádza, že:

„Každá osoba alebo podnik, ktorý bol postihnutý správaním narúšajúcim hospodársku súťaž, ako je opísané v tomto prípade, sa môže obrátiť na súdy členských štátov a žiadať náhradu škody. Judikatúra Súdneho dvora aj nariadenie Rady č. 1/2003 potvrdzujú, že v prípadoch, ktoré sa riešia na vnútroštátnych súdoch, predstavuje rozhodnutie Komisie záväzný dôkaz, že k správaniu došlo a že bolo nezákonné. Aj keď Komisia uložila dotknutým spoločnostiam pokutu, náhradu škody možno priznať bez toho, aby bola znížená z dôvodu pokuty Komisie.“

Európska komisia

Okrem toho už máme súdne rozhodnutia, ktoré podporujú náš prístup v Nemecku.

Nakoniec vám ponúkame platbu do 30 dní, ak sa tak rozhodnete.

Nie, na podanie žaloby nie je neskoro, aspoň nie na nemeckých súdoch. Čas sa však kráti, preto sa uistite, že ste žalobu podali čo najskôr. Nebude vás to nič stáť a nehrozí vám žiadne riziko; môžete len získať.

Zatiaľ nevieme, kedy budú pohľadávky vyplatené. Vzhľadom na veľký počet prípadov a pracovnú vyťaženosť súdov môže proces trvať ešte niekoľko rokov. Ak nechcete čakať, môžete sa s nami dohodnúť na nižšej sume a peniaze dostanete do 30 dní.

Nikto nemôže s istotou povedať, koľko peňazí dostanete. Veľkou novinkou je, že Krajský súd Mníchov I vymenoval dvoch hlavných znalcov, ktorí určia výšku škody v prípade nárokov, ktoré zastupujeme. Aby sme pochopili zložitosť procesu, tím expertov pracuje na posudku od roku 2019 a predbežný znalecký posudok by mal byť k dispozícii v roku 2023.

Najlepší spôsob, ako získať odhad, je vyplniť náš jednoduchý formulár.

Spoločnosť poskytujúca financovanie súdnych sporov vám ponúka túto bezrizikovú možnosť získať svoje peniaze späť.
„Financovanie súdnych sporov“ znamená, že poskytujeme financovanie vášho súdneho konania.

Ak sa nedosiahne finančný úspech, nebudete musieť znášať žiadne náklady ani riziká. V prípade úspechu dostaneme určitú časť peňazí podľa predchádzajúcej dohody v písomnej zmluve o financovaní súdneho sporu.

Nenesiete žiadne riziko a nemusíte platiť žiadne počiatočné náklady. Celý proces koordinujeme my.

Ak sa nachádzate v EÚ, EHP, Spojenom kráľovstve alebo Švajčiarsku a v rokoch 1998 až 2014 ste si zakúpili alebo prenajali aspoň 5 nových nákladných vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 6 ton od spoločností Mercedes, Iveco, DAF, MAN, Volvo/Renault alebo Scania, môžete mať nárok na vrátenie dane.

Ak ste už svoje vozidlo predali, stále môžete mať nárok na odškodnenie.

Žiaľ, bez faktúry, kúpnej zmluvy alebo lízingovej zmluvy nemôžeme vašu žiadosť vybaviť. Tieto dokumenty patria medzi základné dokumenty, ktoré je potrebné predložiť súdu.

Najprv sa pokúsime dosiahnuť prijateľné mimosúdne urovnanie sporu. Na základe predchádzajúcich skúseností je však pravdepodobné, že súdny spor bude potrebný. V podobných prípadoch veľké korporácie často používajú stratégiu čo najviac sťažovať žalobcom situáciu, aby ich odradili od ďalších právnych krokov.

Po predložení potrebných dokumentov sa od vás bude vyžadovať len veľmi málo ďalšieho úsilia. Za vybavenie všetkého prevezmeme plnú zodpovednosť a vy sa nebudete musieť osobne zúčastňovať žiadneho konania.

Samozrejme, môžete tak urobiť. Výsledky vás pravdepodobne neuspokoja. Minulosť často ukázala, že korporácie dôrazne odmietajú nároky na náhradu škody bez ohľadu na to, aké sú oprávnené. Spoločnosti využívajú odstrašujúci účinok zložitej žaloby. Očakávajú, že striktné odmietnutie platby bude fungovať v ich prospech, ak sa nakoniec na súd obráti len zlomok žiadateľov. A žiaľ, pravdepodobne majú pravdu.

Ak sa vás kartel nákladných vozidiel dotkol, môžete si byť istí, že váš vzťah s predajcom je v bezpečí. Právne kroky proti výrobcom nákladných vozidiel uplatňujeme len na súde.

Zistite, na akú výšku náhrady máte nárok!

Tu sa začína proces, či už chcete dostať platbu na konci procesu alebo zľavnenú sumu do 30 dní.

Naša advokátska kancelária v Mníchove