POZNÁTE MAJITEĽOV VOZOVÉHO PARKU NÁKLADNÝCH VOZIDIEL?

Získajte províziu účasťou v našom odporúčacom programe a pomôžte ostatným s ich náhradami!

V súčasnosti hľadáme referenčných partnerov, ktorí majú širokú sieť prevádzkovateľov nákladných vozidiel.

Cieľová skupina:
Spoločnosti, ktoré si v období rokov 1998 – 2014 zakúpili alebo prenajali najmenej 50 nových stredne ťažkých alebo ťažkých nákladných vozidiel DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania alebo Volvo.

Majitelia vozového parku si môžu vybrať z týchto možností:
(a) Zúčastniť sa na bezrizikovom procese úhrady s cieľom získať vyššiu sumu.
alebo 
(b) Jednoducho dostanete zľavnenú sumu do 30 dní.

V oboch prípadoch neexistujú žiadne počiatočné náklady ani riziká a poplatky za odporúčanie vám budú vyplatené do troch dní od uzavretia obchodu.

Nie je to pre obe strany výhodná situácia?

ZISTITE VIAC TERAZ!

Zarábajte peniaze tým, že pomáhate majiteľom nákladných vozidiel vytvárať dodatočný príjem!