Privacy

My v GTC (GTC Invest Europe Kft. a naše pridružené spoločnosti) sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie a údaje, ktoré spoločnosť GTC zhromažďuje ako správca, vrátane informácií zhromaždených na našich webových stránkach (truckrefunds.com alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je opísané nižšie. Opisujú tiež vaše možnosti týkajúce sa používania, prístupu a opravy vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte s postupmi pri spracúvaní údajov opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, nemali by ste webové lokality používať.

Tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste si tieto zásady ochrany osobných údajov pravidelne prezerali. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo nášho zaobchádzania s informáciami, ktoré nám poskytnete, napíšte nám e-mailom na adresu privacy@truckrefunds.com alebo poštou GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko, Attn: Privacy

1. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Naše používanie predplatenej služby

Na vytvorenie webových stránok, ktoré môžu ľudia navštíviť a dozvedieť sa viac o spoločnosti GTC, používame vlastnú službu predplatného. Informácie, ktoré zhromažďujeme a spravujeme pomocou služby predplatného na účely vlastného marketingu, patria nám a používajú sa, zverejňujú a chránia v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Keď navštívite naše webové stránky

Webové stránky si môžete prezerať bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek osobné údaje. Keď navštívite Webové lokality alebo sa zaregistrujete do Predplatenej služby, požiadame vás, aby ste poskytli Osobné údaje o sebe, a zhromažďujeme Navigačné informácie.

„Osobné informácie“

Ide o všetky informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú, vrátane kontaktných údajov, ako je vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a ďalšie informácie o vás alebo vašej firme. Osobné údaje môžu zahŕňať aj informácie o akýchkoľvek transakciách, ktoré uskutočníte na webových lokalitách, a informácie o vás, ktoré sú dostupné na internete, napríklad zo služieb Facebook, LinkedIn, Twitter a Google, alebo verejne dostupné informácie, ktoré získame od poskytovateľov služieb.

Osobné údaje zahŕňajú navigačné informácie, ak tieto informácie môžu priamo alebo nepriamo identifikovať jednotlivca. Informácie o navigácii sa týkajú informácií o vašom počítači a vašich návštevách webových lokalít, ako je vaša IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, zdroj odkazu, dĺžka návštevy a zobrazené stránky. Okrem týchto informácií od vás nezhromažďujeme citlivé informácie.

Log Files

Keď si prezeráte nami poskytovaný obsah, automaticky zhromažďujeme informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, typ prehliadača, názvy domén, poskytovateľa internetových služieb (ISP), súbory zobrazené na našej stránke (napr. stránky HTML, grafiku atď.), operačný systém, údaje o kliknutí, čas prístupu a adresy odkazujúcich webových stránok. Tieto informácie používa GTC na poskytovanie všeobecných štatistík týkajúcich sa používania webových stránok. Na tieto účely však tieto automaticky zozbierané údaje spájame s osobnými údajmi, ako je meno, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Z času na čas môžeme získať vaše osobné údaje zo zdrojov tretích strán vrátane partnerov, s ktorými ponúkame spoločné značkové služby alebo sa zapájame do spoločných marketingových aktivít, a z verejne dostupných zdrojov, ako sú webové stránky sociálnych médií.

Informácie o deťoch

Webové stránky nie sú určené ani zamerané na deti mladšie ako 16 rokov a my vedome ani úmyselne nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 16 rokov Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com, aby sme mohli tieto informácie vymazať.

2. Ako používame zozbierané informácie

Dodržiavanie našich zásad ochrany osobných údajov

Zhromaždené informácie používame len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje nikdy nepredávame

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej tretej strane.

Používanie osobných údajov

Okrem spôsobov použitia uvedených v iných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme vaše osobné údaje používať na:

  • zlepšiť vaše prehliadanie prispôsobením webových stránok a zlepšiť službu predplatného;
  • posielať vám informácie alebo obsah VOP, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou, e-mailom alebo inými prostriedkami a posielať vám marketingové oznámenia týkajúce sa nášho podnikania;
  • propagovať používanie našich služieb a zdieľať s vami propagačný a informačný obsah v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami;
  • poskytovať iným spoločnostiam štatistické informácie o našich používateľoch – tieto informácie však nebudú použité na identifikáciu jednotlivých používateľov;
  • posielať vám informácie o zmenách našich zákazníckych podmienok, zásad ochrany osobných údajov (vrátane zásad používania súborov cookie) alebo iných právnych dohôd.
  • spĺňať zákonné požiadavky.

Z času na čas vás môžeme kontaktovať v mene externých obchodných partnerov ohľadom konkrétnej ponuky, ktorá by vás mohla zaujímať. V takýchto prípadoch vaše osobné údaje tretej strane neprenášame.

Právny základ pre spracovanie osobných údajov (len pre návštevníkov EHP)

Ak ste návštevníkom nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), spoločnosť GTC je správcom vašich osobných údajov. Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti GTC môžete kontaktovať na adrese privacy@truckrefunds.com.

Náš právny základ na zhromažďovanie a používanie vyššie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Zvyčajne však od vás budeme zhromažďovať osobné údaje len vtedy, ak na to máme váš súhlas, ak osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s vami alebo ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše záujmy na ochranu údajov alebo základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať od vás osobné údaje.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej požiadavky alebo na plnenie zmluvy s vami, v príslušnom čase vám to jasne oznámime a informujeme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak svoje osobné údaje neposkytnete). Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), v príslušnom čase vám objasníme, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Používanie navigačných informácií

Informácie o navigácii používame na prevádzku a zlepšovanie webových stránok. Navigačné informácie môžeme používať aj samostatne alebo v kombinácii s Osobnými údajmi, aby sme vám poskytli personalizované informácie o spoločnosti GTC.

Skúsenosti a komentáre zákazníkov

Na našich webových lokalitách uverejňujeme posudky a komentáre zákazníkov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Pred zverejnením mena a posudku zákazníka získame jeho súhlas prostredníctvom e-mailu.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy. Vami poskytnuté Osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Všetky Osobné údaje sú chránené pomocou vhodných fyzických, technických a organizačných opatrení.

Funkcie sociálnych médií

Naše webové lokality obsahujú funkcie sociálnych médií, ako je tlačidlo Páči sa mi to na Facebooku, a widgety, ako je tlačidlo Zdieľať toto alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sa spúšťajú na našich webových lokalitách. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, stránku, ktorú na našich stránkach navštevujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie sociálnych médií a widgety sú buď hostované treťou stranou, alebo sú hostované priamo na našich webových stránkach. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na tieto funkcie nevzťahujú. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími zásadami spoločností, ktoré ich poskytujú.

Externé webové stránky

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky. Nekontrolujeme a nezodpovedáme za obsah alebo postupy týchto iných webových stránok. Poskytovanie takýchto odkazov z našej strany neznamená, že tieto iné webové stránky, ich obsah, ich vlastníkov alebo ich postupy schvaľujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky, ktoré podliehajú akýmkoľvek zásadám ochrany osobných údajov a iným zásadám, ktoré môžu mať.

Verejné fóra

Ponúkame verejne prístupné diskusné fóra, blogy a komunitné fóra. Majte na pamäti, že ak priamo zverejníte akékoľvek informácie prostredníctvom našich verejných diskusných fór, blogov alebo fór, tieto informácie môžu byť zhromažďované a použité inými osobami. Ak o to požiadate, opravíme alebo vymažeme všetky informácie, ktoré ste zverejnili na webových stránkach, ako je opísané v časti „Odhlásenie a zrušenie odberu“ nižšie.

Uchovávanie osobných údajov

Ako dlho uchovávame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí od typu informácií, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Po uplynutí tohto času vaše informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, potom vaše informácie bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho použitia, kým nebude možné ich vymazať.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame, ak máme na to trvalú oprávnenú obchodnú potrebu (napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd).

Ak nemáme žiadnu trvalú oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše Osobné údaje, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, bezpečne uložíme vaše Osobné údaje a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazať. Ak o to požiadate, vymažeme tieto informácie skôr, ako je opísané v časti „Ako získať prístup k vašim Osobným údajom a kontrolovať ich“ nižšie.

Ak ste sa rozhodli dostávať od nás marketingovú komunikáciu, uchovávame informácie o vašich marketingových preferenciách počas primeraného obdobia od dátumu, keď ste naposledy prejavili záujem o náš obsah, produkty alebo služby, napríklad keď ste naposledy otvorili e-mail od nás. Informácie získané zo súborov cookie a iných technológií sledovania uchovávame počas primeraného obdobia od dátumu vytvorenia takýchto informácií.

3. Ako zdieľame zozbierané informácie

Poskytovatelia služieb

Na poskytovanie služieb návštevníkom našich webových stránok a našim zákazníkom a používateľom predplatenej služby zamestnávame iné spoločnosti a osoby, s ktorými možno budeme musieť zdieľať vaše údaje, aby sme vám mohli poskytovať informácie, produkty alebo služby. Príkladom môže byť odstránenie opakujúcich sa informácií zo zoznamov záujemcov, analýza údajov alebo vykonávanie štatistických analýz, poskytovanie marketingovej pomoci, doplnenie informácií, ktoré nám poskytujete, s cieľom poskytnúť vám lepšie služby a poskytovanie zákazníckeho servisu alebo podpory. Vo všetkých prípadoch, keď zdieľame vaše informácie s takýmito zástupcami, výslovne vyžadujeme, aby zástupca potvrdil a dodržiaval naše zásady ochrany osobných údajov a zaobchádzania so zákazníckymi údajmi.

Partneri GTC

Okrem toho môžeme zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, aby vás kontaktovali na základe vašej žiadosti o zasielanie takýchto správ, pomohli nám vykonávať štatistické analýzy alebo poskytovať zákaznícku podporu. Takéto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje inak ako na tieto účely a sú povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov.

Spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami, aby sme vám poskytli obsah spoločného marketingu, o ktorom si myslíme, že by pre vás mohol byť relevantný. Pri kontakte s týmito partnermi pre spoločný marketing vás budeme informovať o tom, s kým zdieľame údaje, a poskytneme vám odkaz na zásady ochrany osobných údajov partnera pre spoločný marketing, aby ste sa mohli dozvedieť viac o tom, ako odmietnuť komunikáciu s partnerom. Títo partneri spoločného marketingu sú povinní dodržiavať naše zásady ochrany osobných údajov a ochrany údajov.

Podnikové podujatia

Ak nás (alebo náš majetok) nadobudne iná spoločnosť, či už zlúčením, akvizíciou, konkurzom alebo inak, táto spoločnosť získa všetky informácie zhromaždené spoločnosťou GTC na Webových stránkach a v Predplatenej službe. V takom prípade budete informovaní prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia na našich webových stránkach o akejkoľvek zmene vlastníctva, použití vašich Osobných údajov a možnostiach, ktoré môžete mať v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi.

Vyhradzujeme si právo použiť alebo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa odôvodnene domnievame, že ich použitie alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, vyšetrovanie podvodov alebo na splnenie zákona, súdneho príkazu alebo právneho postupu.

4. Medzinárodný prenos informácií

Medzinárodné prevody v rámci subjektov GTC

Na uľahčenie našich globálnych operácií prenášame informácie do Nemecka, Írska alebo Spojených štátov a umožňujeme prístup k týmto informáciám z krajín, v ktorých pôsobia pridružené subjekty GTC, na účely opísané v týchto zásadách.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že prenášame osobné údaje do iných krajín. Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžadujú, aby vaše Osobné údaje zostali chránené. Keď zdieľame informácie o vás v rámci pridružených subjektov spoločnosti GTC a medzi nimi, využívame štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia, a spoliehame sa na rámec ochrany súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, aby sme zabezpečili prenos informácií, ktoré zhromažďujeme z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

Medzinárodné prevody tretím stranám

Niektoré z tretích strán opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujú služby na základe zmluvy, majú sídlo v iných krajinách, ktoré nemusia mať rovnaké zákony o ochrane súkromia a údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko. Keď zdieľame informácie o zákazníkoch v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, využívame rámce štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov schválené Európskou komisiou, záväzné podnikové pravidlá pre prenosy spracovateľom údajov alebo iné vhodné právne mechanizmy na zabezpečenie prenosu.

5. Súbory cookie a podobné technológie

Cookies

Spoločnosť GTC a jej partneri používajú súbory cookie alebo podobné technológie (napríklad webové signály) na analýzu trendov, správu webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov po webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií o našej používateľskej základni ako celku. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na našich webových lokalitách a ako môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie (k dispozícii v pätičke našej webovej lokality).

Reklama

Spolupracujeme s reklamnou sieťou tretej strany, ktorá spravuje našu reklamu na iných stránkach. Náš reklamný partner používa súbory cookie a webové signály na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na tejto a iných webových stránkach, aby vám mohol poskytovať cielenú reklamu na základe vašich záujmov. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie používali na účely zobrazovania cielenej reklamy, môžete sa odhlásiť kliknutím sem: http://preferences.truste.com (alebo ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknutím sem: http://www.youronlinechoices.eu). Upozorňujeme, že týmto spôsobom sa neodhlásite zo zobrazovania reklamy. Všeobecné reklamy sa vám budú zobrazovať aj naďalej.

Technológie sledovania tretích strán

Na používanie súborov cookie a webových signálov akoukoľvek sledovacou spoločnosťou sa nevzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov ani zásady používania súborov cookie.

6. Ako získať prístup k osobným údajom a kontrolovať ich

Kontrola, oprava a odstránenie vašich osobných údajov

Máte tieto práva na ochranu údajov:

  • Môžete požiadať o prístup, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich osobných údajov.
  • Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov.
  • Ak sme vaše osobné údaje zhromažďovali a spracúvali s vaším súhlasom, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.
  • Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov v EHP, Švajčiarsku a niektorých mimoeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu.)

Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@truckrefunds.com alebo poštou na adrese GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attention: Ochrana osobných údajov. Na vašu žiadosť o zmenu, opravu alebo vymazanie vašich údajov odpovieme v primeranej lehote a oznámime vám prijaté opatrenia.

Zásady boja proti spamu

Naše zásady zakazujú používanie Služby predplatného na zasielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov v rozpore s platnými zákonmi a vyžadujú, aby každý e-mail odoslaný prostredníctvom Služby predplatného obsahoval mechanizmus „odhlásenia“ a ďalšie požadované informácie.

Z odberu našich marketingových správ sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz „Odhlásiť“, ktorý sa nachádza na konci našich e-mailov, aktualizáciou svojich komunikačných preferencií alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@truckrefunds.com alebo poštou na adresu GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attention: Ochrana osobných údajov.

Kontakt

Data Protection Officer (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@truckrefunds.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary