Har du köpt, hyrt eller leasat
nya lastbilar mellan 1997-2016?

Om svaret är ja, kan du få
del av inköpspriset tillbaka.

Två sätt att få betalt

Maximera

din framtida återbetalning med vår hjälp


Denna option innebär väntan, och ett framgångsrikt resultat
genom domstolen.

Få ut det mesta av din ansökan.

Kontanter nu

ett rabatterat belopp


Få ett överenskommet belopp
inom 30 dagar, oavsett resultatet i domstolen.

Det finns ingen enklare, snabbare väg.

Vårt team av specialiserade advokater baserade i Tyskland
har en lång erfarenhet av att framgångsrikt driva processer mot
kartellöverträdelser som begåtts av internationella företag.

Anslut dig till skaran av över 2 500 åkeriföretag från
30 europeiska länder som vi representerar.
Många av dem har redan fått betalningar genom våra tjänster.

Över 6 miljoner lastbilar är fortfarande berättigade till ersättning.
Är din bland dem?Tre enkla steg 
för att få din återbetalning

1

Skicka endast dina inköpsfakturor eller leasingavtal för att kontrollera om anspråket är berättigat.

2

Utse oss att agera på dina vägnar.

3

Vårt team av professionella tar över därifrån och du kommer att få regelbundna uppdateringar.

Från små företag med bara ett par lastbilar till
stora företag med en marknadsvärdering på 145 miljarder euro.

Vi hjälper alla operatörer

 • Internationell och lokal transport
 • Jordbruksmaskiner, vägbyggnad, anläggningsmaskiner och kranar
 • Byggmaterial
 • Tillverkning
 • Återvinning och avfallshantering
 • Lastbiluthyrning
 • Partihandel och distribution
 • Nationella posttjänster
 • Företag med försäljning av kontorsmaterial och utrustning
 • Mat och dryck
 • Logistik och försörjningskedja
 • Maskiner
 • Olja och energi
 • Gruvdrift
 • Papper och skogsprodukter, timmer
 • Möbelindustri
 • Brandbilar
 • Kommunala, statligt ägda och privata företag
 • Avlopp och vattenledningar
 • Vattenverk

Alltid vara informerad

Vill du veta mer om bakgrunden eller de senaste utvecklingarna?
Besök vår regelbundet uppdaterade informationsportal på TruckLex.com.


Vanliga frågor

Hur vet jag att ert erbjudande är legitimt?

Är det för sent att agera?

När får jag mina pengar?

Hur mycket får jag?

Hur fungerar det?

Är processen verkligen gratis?

Vilka fördelar finns med att anlita TruckRefunds.com för att driva mina krav?

Hur kommer jag igång?

Är jag berättigad?

Jag har redan sålt mitt fordon. Kan jag fortfarande kräva skadestånd?

Vilka dokument måste jag lämna?

Förväntas en utomrättslig uppgörelse?

Hur mycket tid måste jag lägga ned inför förberedelserna inför rättegången?

Varför kan jag inte bara vända mig till den respektive lastbilstillverkaren och kräva skadestånd själv?

Kommer detta att skada min relation med lastbilsåterförsäljaren?

TA REDA PÅ HUR MYCKET
ERSÄTTNING DU HAR RÄTT TILL!

Processen är snabb och enkel.
Du kan få dina pengar inom 30 dagar.