Impressum

Information enligt § 5 i TMG:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@truckrefunds.com

Verkställande direktörer med ensam behörighet att företräda:
Gábor Balatoni
Commercial register: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Försäljningsskatteidentifikationsnummer enligt 27 a § i lagen om omsättningsskatt: HU26684974

Registreringsland: Republic of Hungary

Tillsynsmyndighet och behörig kammare: Ungerska handels- och industrikammaren, 1054 Budapest, Szabadság tér 7, tel: Telefon: +36 1 474 5100, fax: +36 1 474 5105, webbplats: https://mkik.hu.

Ansvarig för innehållet enligt 55 § 2 RStV Gábor Balatoni, verkställande direktör

Värdskap: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

GTC Invest Europe Kft. (”GTC”) driver varje webbplats (”Webbplats”) som länkar till dessa användarvillkor för att ge online-åtkomst till information om GTC och de tjänster och möjligheter vi erbjuder.

Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor.

GTC förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan att meddela dig i förväg. Din användning av webbplatsen efter en sådan ändring innebär att du samtycker till att följa och vara bunden av de ändrade användarvillkoren. Det senaste datumet då dessa användarvillkor ändrades anges nedan.

1. Tillåten användning av webbplatsen

Du får använda webbplatsen och den information, de skrifter, bilder och/eller andra verk som du ser, hör eller på annat sätt upplever på webbplatsen (enskilt eller kollektivt, ”innehållet”) endast för icke-kommersiella, personliga ändamål och/eller för att lära dig mer om GTC:s produkter och tjänster, och endast i enlighet med dessa användarvillkor.

2. Förbjuden användning av webbplatsen

Genom att gå in på webbplatsen godkänner du att du inte kommer att:

 • Använda webbplatsen i strid med dessa användarvillkor;
 • Kopiera, modifiera, skapa ett derivatverk från, göra reverse engineering eller reverse assemble av webbplatsen, eller på annat sätt försöka ta reda på källkoden, eller tillåta någon tredje part att göra det;
 • Sälja, överlåta, underlicensiera, distribuera, kommersiellt utnyttja, bevilja ett säkerhetsintresse eller på annat sätt överföra någon rättighet i, eller göra innehållet eller tjänsten tillgänglig för en tredje part på något sätt;
 • Använda eller starta något automatiserat system, inklusive men inte begränsat till ”robotar”, ”spindlar” eller ”offline-läsare”, som får tillgång till webbplatsen på ett sätt som skickar fler förfrågningsmeddelanden till GTC:s servrar under en viss tidsperiod än vad en människa rimligen kan producera under samma tidsperiod med hjälp av en konventionell webbläsare på nätet;
 • Använda webbplatsen på ett sätt som skadar, inaktiverar, överbelastar eller försämrar någon av GTC:s webbplatser eller stör någon annan parts användning av webbplatsen;
 • Spegla eller rama in webbplatsen eller någon del av den på någon annan webbplats eller webbsida.
 • Försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen;
 • Få tillgång till webbplatsen på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av GTC för att få tillgång till webbplatsen;
 • Använda webbplatsen i något syfte eller på något sätt som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal.

All obehörig användning av innehåll eller webbplatsen kan bryta mot patent, upphovsrätt, varumärken och andra lagar.

3. Upphovsrätt och varumärken

Webbplatsen är baserad på GTC:s egen teknik och innehåller innehållet. Webbplatsen är skyddad av tillämplig immaterialrätt och andra lagar, inklusive varumärkes- och upphovsrättslagar. Webbplatsen, inklusive alla immateriella rättigheter på webbplatsen, tillhör och ägs av GTC eller dess licensgivare (om sådana finns). GTC äger och behåller all upphovsrätt till innehållet. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts på webbplatsen för visst innehåll får innehållet inte kopieras, reproduceras, ändras, publiceras, laddas upp, postas, överföras, utföras eller distribueras på något sätt, och du samtycker till att inte ändra, hyra, leasa, låna ut, sälja, distribuera, överföra, sända eller skapa avledda verk baserade på innehållet eller webbplatsen, helt eller delvis, på något sätt. TruckRefunds.com och TruckCartelRefunds.com, logotyperna och andra varumärken som används av GTC från tid till annan är varumärken och tillhör GTC. TruckRefunds.com:s och TruckCartelRefunds.com:s utseende, layout, färgschema och design är skyddade varumärken. GTC får använda och införliva förslag eller annan feedback som du lämnar i webbplatsen eller GTC-tjänsten utan betalning eller villkor.

4. Information och material som du lägger upp eller tillhandahåller

Du försäkrar att du har alla rättigheter, titlar och intressen i material som du lägger upp på webbplatsen eller tillhandahåller GTC (”material”), inklusive men inte begränsat till alla samtycken, auktorisationer, frisläppanden, godkännanden eller licenser från tredje part (t.ex. men inte begränsat till frisläppanden relaterade till integritets- eller publicitetsrättigheter) som är nödvändiga för att du ska kunna tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in materialet, och att publiceringen av sådant material inte bryter mot eller utgör ett intrång i något patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, rätt till privatliv, rätt till offentlighet, moraliska rättigheter eller annan immateriell rättighet som erkänns av någon person eller enhet enligt tillämplig jurisdiktion, eller på annat sätt utgör ett brott mot något avtal med någon annan person eller enhet. Du försäkrar och garanterar vidare att du är den du säger dig vara, att du inte har lämnat in fiktiv, falsk eller felaktig information om dig själv, att all information i det publicerade materialet är sann och att det är ditt eget arbete eller arbete som du har tillstånd att lämna in, och att det publicerade materialet inte innehåller något hotfullt, trakasserande, ärekränkande, falskt, ärekränkande, stötande, obscent eller pornografiskt material eller annat material som skulle bryta mot någon annan tillämplig lag eller förordning. Du samtycker till att du inte medvetet och med avsikt att bedra kommer att lämna väsentlig och vilseledande information. Du försäkrar och garanterar att det material som du tillhandahåller inte bryter mot dessa användarvillkor.

5. Länkar till webbplatser från tredje part

Länkar på webbplatsen till webbplatser eller information från tredje part tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna webbplatsen. Sådana länkar utgör eller innebär inte att GTC godkänner, sponsrar eller rekommenderar den tredje parten, webbplatsen för tredje part eller informationen där, och de innebär inte heller att GTC godkänner, sponsrar eller rekommenderar den tredje parten. GTC ansvarar inte för tillgängligheten på sådana webbplatser. GTC ansvarar inte för sådana webbplatser eller för innehållet på dem. Om du använder länkarna till GTC:s dotterbolags eller tjänsteleverantörers webbplatser kommer du att lämna webbplatsen och omfattas av de användarvillkor och den sekretesspolicy som gäller för dessa webbplatser.

6. Hämta filer

GTC kan inte garantera eller garantera att filer som är tillgängliga för nedladdning via webbplatsen är fria från infektion av programvaruvirus eller annan skadlig datorkod, filer eller program.

7. Ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar

GTC OCH DESS TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER OM WEBBPLATSENS ELLER INNEHÅLLETS LÄMPLIGHET, TILLFÖRLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, AKTUALITET, SÄKERHET ELLER NOGGRANNHET FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, TJÄNST OCH TILLHÖRANDE GRAFIK ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON FORM AV GARANTI ELLER VILLKOR. GTC OCH DESS TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. INGA UTTALANDEN ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, SOM ERHÅLLITS FRÅN GTC PÅ NÅGOT SÄTT ELLER SÄTT SKA SKAPA NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN OCH UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL. INNEHÅLLET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, SKA GTC OCH DESS TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR FÖR TÄCKNING ELLER FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA, INTÄKTER ELLER VINSTER, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV WEBBPLATSEN, MED FÖRSENINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER FÖR NÅGOT INNEHÅLL, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR, MISSLYCKANDET AV NÅGON BEGRÄNSAD ÅTGÄRD ATT UPPNÅ SITT VÄSENTLIGA SYFTE ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM GTC ELLER NÅGON AV GTC:S LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

OM GTC, TROTS DE ANDRA VILLKOREN I DETTA AVTAL, FASTSTÄLLS HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGON FÖRLUST, SKADA ELLER SKADA, SAMTYCKER DU TILL ATT DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR GTC OCH DESS TJÄNSTEMÄN, STYRELSELEDAMÖTER, CHEFER, ANSTÄLLDA, DOTTERBOLAG, AGENTER, ENTREPRENÖRER, TJÄNSTELEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER LEVERANTÖRER I ALLA FALL SKA VARA BEGRÄNSAT TILL HUNDRA DOLLAR.

8. Skadestånd

Du förstår och godkänner att du är personligen ansvarig för ditt beteende på webbplatsen. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla GTC, dess moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, samriskföretag, affärspartners, licensgivare, anställda, agenter och tredjepartsleverantörer av information från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, direkta, tillfälliga, följdskador, exemplariska och indirekta skador), och rimliga advokatkostnader, som resulterar från eller uppstår till följd av din användning, missbruk, eller oförmåga att använda Webbplatsen eller Innehållet eller någon överträdelse av dig av dessa Användarvillkor.

9. Integritet

Din användning av webbplatsen omfattas av GTC:s sekretesspolicy, som finns i sidfoten på vår webbplats.

10. Allmänna bestämmelser

 1. Hela avtalet / inget avstående. Dessa användarvillkor utgör parternas hela avtal med avseende på ämnet för detta. Inget avstående från GTC från någon överträdelse eller försummelse enligt detta ska anses vara ett avstående från någon föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse.
 2. Korrigering av fel och felaktigheter. Innehållet kan innehålla typografiska fel eller andra fel eller felaktigheter och är kanske inte fullständigt eller aktuellt. GTC förbehåller sig därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera innehållet när som helst utan föregående meddelande. GTC garanterar dock inte att eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden kommer att korrigeras.
 3. Verkställighet / Val av lag / Val av forum. Om någon del av dessa Användarvillkor fastställs av en behörig domstol som ogiltig eller ogenomförbar, påverkar det inte någon annan bestämmelse i dessa Användarvillkor, som alla kommer att förbli i full kraft och effekt. Alla tvister som rör dessa användarvillkor, GTC:s sekretesspolicy, din användning av webbplatsen, någon annan GTC-webbplats eller innehållet regleras av och ska tolkas i enlighet med ungersk lag med undantag för FN:s köplag, utan hänsyn till eventuella lagvalsbestämmelser. Du samtycker till att regionaldomstolen i Pest län, Ungern, har ensam och exklusiv jurisdiktion och är behörig att avgöra tvister av något slag som uppstår till följd av eller är relaterade till dessa användarvillkor, GTC:s sekretesspolicy, din användning av webbplatsen, någon annan GTC-webbplats eller innehållet.

Senast reviderad: 02.03.2021

Upphovsrätt 2024 GTC. Alla rättigheter förbehållna

Krav på intrång i upphovsrätten

DMCA-meddelanden

GTC respekterar andras immateriella rättigheter och vi ber våra användare att göra detsamma. GTC kan, efter eget gottfinnande, stänga av tillträdet eller avsluta konton för användare som kränker andras immateriella rättigheter.

Om du anser att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör ett intrång på GTC:s webbplats kan du lämna följande information till GTC:s upphovsrättsagent.

Kontakta GTC

TGTC:s upphovsrättsagent för meddelanden om påståenden om upphovsrättsintrång på eller i samband med denna webbplats (”meddelanden”) kan nås antingen genom att skicka ett e-postmeddelande till copyright@truckrefunds.com eller genom att skicka ett brev till: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Ungern

Inlämnande av anmälan

För att anmälan ska vara effektiv måste den innehålla följande:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som har befogenhet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv rättighet som påstås ha blivit kränkt (”klagande part”);
 2. Identification of the copyrighted work claimed to have been infringed, or if multiple copyrighted works at a single online site are covered by a single notification, a representative list of such works at that site;
 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska inaktiveras, samt information som är rimligt tillräcklig för att GTC ska kunna lokalisera materialet;
 4. Information som är tillräcklig för att GTC ska kunna kontakta den klagande parten, t.ex. en adress, ett telefonnummer och, om tillgängligt, en e-postadress där den klagande parten kan kontaktas;
 5. Ett uttalande om att den klagande parten i god tro tror att användningen av materialet på det sätt som klagomålet gäller inte är tillåten av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen, och
 6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och att den klagande parten är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rättighet som påstås ha blivit kränkt.

Mottagande av anmälan

Vid mottagandet av den skriftliga anmälan som innehåller den information som anges i a-f:

 1. GTC kommer att ta bort eller stänga av tillgången till det material som påstås göra intrång;
 2. GTC kommer att vidarebefordra det skriftliga meddelandet till den påstådda intrångsgöraren (”den påstådda intrångsgöraren”);
 3. GTC kommer att vidta rimliga åtgärder för att omedelbart meddela den påstådda intrångsgöraren att man har tagit bort eller inaktiverat tillgången till materialet.

Anmälan om diskbänken

En påstådd intrångsgörare kan lämna in en motanmälan för att bestrida påståendet om det påstådda intrånget. För att vara effektiv måste en motanmälan vara ett skriftligt meddelande till GTC:s upphovsrättsagent som i huvudsak innehåller följande:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av den påstådda intrångsgöraren;
 2. Identifiering av det material som har tagits bort eller till vilket tillgången har stängts av och den plats där materialet fanns innan det togs bort eller tillgången till det stängdes av;
 3. Ett uttalande under straffrättslig påföljd av mened om att den påstådda intrångsgöraren i god tro tror att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av ett misstag eller en felaktig identifiering av det material som ska tas bort eller inaktiveras;
 4. Den påstådda intrångsgörarens namn, adress och telefonnummer samt ett uttalande om att den påstådda intrångsgöraren samtycker till jurisdiktionen i Federal District Court för det domkrets där den påstådda intrångsgörarens adress är belägen, eller om den påstådda intrångsgörarens adress är belägen utanför USA, för varje domkrets där GTC kan finnas, och att den påstådda intrångsgöraren kommer att acceptera delgivning av process från den person som lämnade underrättelsen eller ett ombud för en sådan person.

Mottagande av motanmälan

Vid mottagandet av en motanmälan som innehåller den information som anges i a-d ovan:

 1. GTC ska omedelbart förse den klagande parten med en kopia av motanmälan;
 2. GTC kommer att informera den klagande parten om att den kommer att ersätta det borttagna materialet eller upphöra med att stänga av tillgången till det inom tio (10) arbetsdagar;
 3. GTC kommer att ersätta det borttagna materialet eller upphöra med att inaktivera tillgången till materialet inom tio (10) till fjorton (14) arbetsdagar efter mottagandet av motanmälan, förutsatt att GTC:s upphovsrättsagent inte har mottagit något meddelande från den klagande parten om att en talan har väckts om ett domstolsbeslut för att hindra den påstådda intrångsgöraren från att bedriva intrångsgörande verksamhet med anknytning till materialet i GTC:s nätverk eller system.